Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

NordGens nya hus ska sprida frön och kunskap för klimatet

03.04.22 | Nyhet
Fyra ministrar klipper ett invigningssnöre
Fotograf
Jonatan Jacobson
Idag, den 4 april, har nordiska ministrar invigt ett nytt nordiskt kunskapscenter för genetiska resurser i Alnarp utanför Malmö i Sverige. Från NordGens nya hus kommer såväl frön som kunskap att spridas för att klimatanpassa och stärka konkurrenskraften hos det nordiska lantbruket.

Nordiskt Genresurscenter, NordGen, är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. Nyligen flyttade NordGen verksamheten till en ny klimatcertifierad byggnad som invigdes officiellt under måndagen. 

Ministrar och finnfår

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister i Sverige, klippte ett band tvinnat av ull från finnfår, ett av över 140 lantrasdjur som finns i Norden.  

På plats var även Norges lantbruks- och matminister Sandra Borch, Finlands minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist samt Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki. 

– Jag är glad att vara med att inviga NordGens nya lokaler, som ska ge de bästa förutsättningar för det helt unika arbete som görs här för ett hållbart Norden, säger Paula Lehtomäki.  

Biologiska mångfalden avgörande

I det nya centret kommer NordGen att satsa ytterligare på forskningssamarbeten med universitet och privata företag för att bidra till framtidssäkring av det nordiska lantbruket. 

–  Att vi bevarar den biologiska mångfalden och använder den på bästa sätt är avgörande för att vi ska kunna producera mat även i framtiden, säger Lise Lykke Steffensen, NordGens direktör. 

Utvecklar framtidens potatis

Under dagen bjöds besökarna på rundvandring i NordGens byggnad som bland annat rymmer frölaboratorium och “Nordens viktigaste rum” där den nordiska frösamlingen bestående av drygt 33 000 fröprover bevaras i frysar. 

NordGen rymmer även sekretariatet för det nordiska PPP-samarbetet, ett partnerskap mellan offentliga och privata aktörer för "preebreeding", ett kostsamt och tidskrävande första steg när nya grödor ska utvecklas.

I ett delprojekt kartläggs egenskaper hos över 300 olika sorters potatis. Kunskapen ska användas för att utveckla framtidens nordiska potatissorter som är bättre anpassade för att klara sjukdomar som blir vanligare när klimatet förändras. 

Här finns nyckeln till klimattåliga grödor

– Klimatförändringarna påverkar oss alla och det är väldigt viktigt att de nordiska  länderna samarbetar kring de stora utmaningarna vi har framför oss. De genetiska resurserna är en nyckel för att utveckla robusta grödor i framtiden, för att lyckas behöver vi öka kunskapsutbytet  mellan privata och offentliga aktörer, säger Lise Lykke Steffensen. 

Vilda släktningar kartläggs

Ett annat exempel är det fleråriga samnordiska projektet ”Vilda kulturväxtsläktingar” där våra  grödors viktigaste släktingar i det vilda kartläggs, de viktigaste växternas frön samlas också in för bevaring hos NordGen.

Dessa vilda kulturväxtsläktingar kan bära på genetiska egenskaper som är viktiga för att utveckla lantbruksgrödor som klarar torka, ihärdigt regnande och angrepp från insekter och sjukdomar bättre – problem som kommer att bli vanligare när klimatet förändras. 

Fjällkon bevaras och skogen stärks

Gästerna fick även besöka NordGens växthus och titta på några av de växtplantor som ingår i årets fröodlingssäsong.

I växthuset fanns även personal från NordGen Husdjur som berättade om projektet 3MC som syftar till att höja kunskapen om de hotade i fjällkoraserna i Finland, Norge och Sverige.

 

Sektionen NordGen Skog berättade om vikten av genetisk mångfald för att utveckla motståndskraftiga skogar.