Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentti: Yhdessä olemme vahvempia

11.05.20 | Uutinen
Nicholas Kujala

Nicholas Kujala ved Nordisk Råds session.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismaisella yhteistyöllä on nyt hyvä tilaisuus varmistaa toimiva kriisivalmius. Näin uskoo Nuorten Pohjoismaiden neuvoston (UNR) presidentti Nicholas Kujala, joka näkee muitakin mahdollisuuksia tänä vaikeana aikana.

Koronakriisin aikana monet eturivin pohjoismaiset poliitikot ovat kehottaneet Pohjoismaita lisäämään yhteistyötään.

Pohjoismaiden neuvoston presidentti Silja Dögg Gunnardsdóttir totesi jo maaliskuussa, että ”pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistyö tarjoavat kaikkia maita hyödyttäviä mahdollisuuksia”.

Huhtikuussa Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto lähetti Pohjoismaiden pääministereille vetoomuksen, jonka mukaan Pohjoismaiden tulisi vahvistaa nyt elettäviin ja tuleviin kriisiaikoihin liittyvää yhteistyötä.

Viimeksi huhtikuun lopussa entinen ruotsalaisministeri (ja pohjoismaisen rajaesteneuvoston nykyinen jäsen) Sven-Erik Bucht ehdotti, että Pohjoismaiden tulisi laatia yhteinen kriisistrategia ennen seuraavan kriisin koittamista.

Nyt vastaavan kehotuksen esittää Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentti Nicholas Kujala, jonka mukaan Pohjoismailla on mahdollisuuksia parantaa yhteistä kriiseihin varautumista.

Vielä ei voitane sanoa, kenen kriisistrategia on osoittautunut parhaimmaksi. Tärkein opetus on kuitenkin se, että olemme vahvempia yhdessä.

Nicholas Kujala, Nuorten Pohjoismaiden neuvoston (UNR) presidentti.

Yhdessä olemme vahvempia

Nicholas Kujala ymmärtää hyvin sitä, että Pohjoismailla on ollut vapaus tehdä omia ratkaisujaan koronakriisin aikana. Toimien koordinointi on kuitenkin ollut puutteellista, ja sitä tulisi hänen mukaansa parantaa.

– Pohjoismaiden reaktion olisi mielestäni pitänyt olla koordinoidumpi. Kaikki maat tekivät omat ratkaisunsa, mikä on toki hyväksyttävää mutta epäoptimaalista. Nyt meillä onkin hyvä tilaisuus arvioida, millainen kriisivalmius integroituneella Pohjolalla tulisi olla, nuorisopoliitikko sanoo ja jatkaa toteamalla:

– Vielä ei voitane sanoa, kenen kriisistrategia on osoittautunut parhaimmaksi. Tärkein opetus on kuitenkin se, että olemme vahvempia yhdessä. Pohjoismaiden on parannettava materiaalihankintojen koordinointia, ja yhteiskuntiemme tulisi säilyä mahdollisimman integroituneina myös kriisiaikoina.

Tarvetta toimille nyt ja tulevaisuudessa

Nicholas Kujala arvostaa edellä mainittua kirjettä Pohjoismaiden pääministereille ja arvioi, että lähes kaikki Pohjoismaat ovat onnistuneet pysäyttämään meneillään olevan epidemian tai hillitsemään sitä. Seuraavaksi Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentti keskittyy kahteen asiaan: Pohjoismaiden exit-strategioihin ja siihen, miten tulevilta kriiseiltä voidaan suojautua mahdollisimman hyvin.

– Meidän on valmistauduttava epätodennäköisiin tilanteisiin. Keskustelu sotilaallisista kriiseistä ja uhista on yksi asia, mutta myös ilmastonmuutos, sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus ja muut ilmiöt tekevät yhteiskunnistamme hyvin haavoittuvia, Nicholas Kujala sanoo ja korostaa:

– Pohjolasta voidaan luoda entistä vahvempi alue vain laajalla varautumisella.

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto on Pohjoismaiden poliittisten nuorisojärjestöjen yhteistyöfoorumi. Nicholas Kujala on ollut järjestön presidenttinä Pohjoismaiden neuvoston syyskuisesta istunnosta lähtien.