Päätös pakolaisten kotouttamista koskevasta pohjoismaisesta yhteistyöstä

03.02.16 | Uutinen
De nordiska samarbetsministrarna i Noux
Valokuvaaja
Mary Gestrin/Norden.org
Pohjoismaiden tavat käsitellä pakolaispolitiikkaa eroavat toisistaan, mutta maat voivat kuitenkin jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan. Näin ryhdytään nyt tekemään. Pohjoismaiset yhteistyöministerit käynnistivät keskiviikon kokouksessaan yhteistyöhankkeen pakolaisten kotouttamisesta.

Yhteistyöministerit päättivät Espoossa pitämässään kokouksessa luoda suuntaviivat pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevalle monivuotiselle yhteistyöhankkeelle.

Ajatuksena on, että yhteistyö rakentuu eri aiheille, joiden tiimoilta järjestetään vuosittainen yhteiskokous. Aloitteellaan Pohjoismaat haluavat osoittaa yhteistyöhalukkuutensa ja näkyvöittää käytännön ratkaisuja, joita saavutetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston puitteissa tehtävällä yhteistyöllä.

Yhteistyö käynnistetään Tanskassa järjestettävällä kokouksella, jossa käsitellään kulttuurisektorin ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa aktiivisesti pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Ministerikokouksen puheenjohtajana toiminut Suomen pohjoismainen yhteistyöministeri Anne Berner painotti, että keskustelu yhteistyöstä pakolaiskriisin ratkaisemiseksi jatkuu.

– Tämä on vain ensimmäinen askel, Berner huomautti.

Ruotsin pohjoismainen yhteistyöministeri Kristina Persson puolestaan korosti, että yhteisen näkemyksen sekä yhteistyön ja vuoropuhelun tarve on suuri sekä Pohjolassa että Euroopassa.

– Se, mistä nyt päätimme, on vähimmäisvaatimus Pohjoismaissa, Persson sanoi.

Ministerit nostivat keskusteluissa esiin useita alueita, joilla on merkittäviä pohjoismaisen tiedon- ja kokemustenvaihdon mahdollisuuksia. Sellaisia ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektori, työmarkkinasektori, kielikurssien kehittäminen ja kansalaisyhteiskunnan rooli, koulutus- ja asumismahdollisuuksien suunnittelu sekä tietopaketin laatiminen tasa-arvonäkökulmasta pohjoismaisen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Tanskan Peter Christensen painotti, että kotouttaminen on haastava tehtävä, eivätkä kaikki tähän mennessä saadut pohjoismaiset kokemukset ole pelkästään positiivisia.

– Toisten epäonnistumisista voi kuitenkin myös oppia, Christensen muistutti.

Myös sekä Norjan pohjoismainen yhteistyöministeri Elisabeth Aspaker että Islannin yhteistyöministeri  Eygló Harðardóttir olivat tyytyväisiä ehdotukseen. Harðardóttir korosti pakolaiskysymystä tämän hetken tärkeimpänä poliittisena asiana. Aspaker puolestaan mainitsi, että on järkevää aloittaa yhteistyö keskittymällä kansalaisyhteiskunnan rooliin.

– Aloitamme tästä ja etenemme vähitellen.