Beslut om nordiskt samarbete kring flyktingintegration

03.02.16 | Nyhet
De nordiska samarbetsministrarna i Noux
Fotograf
Mary Gestrin/Norden.org
De nordiska ländernas sätt att hantera flyktingpolitiken skiljer sig från varandra, men länderna kan dela erfarenheter och lära av varandra. Nu gör man slag i saken. De nordiska samarbetsministrarna initierade på sitt möte på onsdag ett samarbetsprojekt som fokuserar på flyktingintegration.

Samarbetsministrarna beslöt på sitt möte i Esbo i Finland att dra upp riktlinjer för ett flerårigt samarbetsprojekt gällande integration av flyktingar och invandrare.

Tanken är att samarbetet byggs upp med olika teman, kring ett gemensamt årligt möte. Med initiativet vill länderna signalera sin samarbetsvilja och synliggöra de praktiska lösningar som kan uppnås genom samarbetet inom ramen för Nordiska ministerrådet.

Samarbetet inleds med ett möte i Danmark kring kultursektorns och civilsamfundets möjligheter att aktivt medverka till integrationen av flyktingar och invandrare.

Finlands samarbetsminister Anne Berner som ledde ministermötet, underströk att diskussionen om samarbetet rörande flyktingkrisen kommer att fortsätta.

- Detta är endast ett första steg, påpekar Berner.

Sveriges samarbetsminister Kristina Persson betonar att det finns ett stort behov av mer samsyn och samarbete och dialog både i Norden och Europa.

- Det vi nu fattade beslut om är ju ett minimum inom Norden, säger Persson.

I diskussionen lyfte ministrarna också fram ett flertal områden där det finns stora möjligheter till framgångsrikt nordiskt informations- och erfarenhetsutbyte: inom social och hälso-områdena, på arbetsmarknaden, i utvecklandet av språkkurser och civilsamhällets roll, i planeringen av utbildnings- och boendemöjligheter, samt i utformandet av ett faktapaket gällande information om jämställdhetsperspektivet i alla delar av det nordiska samfundet.

Danmarks Peter Christensen underströk att integrationen är en utmanande uppgift, och alla nordiska erfarenheter hittills är inte enbart positiva.

- Men man kan lära också av varandras misslyckanden, påminner Christensen.

Också Norges samarbetsminister Elisabeth Aspaker och Islands Eygló Harðardóttir var nöjda med förslaget. Harðardóttir poängterar att flyktingfrågan är den viktigaste politiska frågan för tillfället, medan Aspaker säger att det är klokt att inleda samarbetet med att fokusera på civilsamfundets roll.

- Vi börjar här och småningom kan vi gå vidare, säger hon.