The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Beslut om nordiskt samarbete kring flyktingintegration

03.02.16 | News
De nordiska samarbetsministrarna i Noux
Photographer
Mary Gestrin/Norden.org
De nordiska ländernas sätt att hantera flyktingpolitiken skiljer sig från varandra, men länderna kan dela erfarenheter och lära av varandra. Nu gör man slag i saken. De nordiska samarbetsministrarna initierade på sitt möte på onsdag ett samarbetsprojekt som fokuserar på flyktingintegration.