Vedtak om nordisk samarbeid om integrering av flyktninger

03.02.16 | Nyhet
De nordiska samarbetsministrarna i Noux
Fotograf
Mary Gestrin/Norden.org
De nordiske landene har ulike måter å håndtere flyktningpolitikken på, men landene kan dele erfaringer og lære av hverandre. Nå gjør man noe med saken. De nordiske samarbeidsministrene initierte på sitt møte på onsdag et samarbeidsprosjekt som fokuserer på integrering av flyktninger.

På møtet i Esbo i Finland vedtok samarbeidsministrene å trekke opp retningslinjer for et flerårig samarbeidsprosjekt for integrering av flyktninger og innvandrere.

Tanken er at samarbeidet skal bygges opp med forskjellige temaer, rundt et felles årlig møte. Med initiativet vil landene signalisere samarbeidsvilje og synliggjøre de praktiske løsningene som kan oppnås gjennom samarbeidet innenfor rammen av Nordisk ministerråd.

Samarbeidet innledes med et møte i Danmark om kultursektorens og sivilsamfunnets muligheter til å medvirke aktivt til integreringen av flyktninger og innvandrere.

Finlands samarbeidsminister Anne Berner, som ledet ministermøtet, understreket at diskusjonen om samarbeidet om flyktningkrisen kommer til å fortsette.

– Dette er bare et første skritt, påpeker Berner.

Sveriges samarbeidsminister Kristina Persson understreker at det er stort behov for ytterligere felles forståelse og samarbeid og dialog både i Norden og Europa.

– Det vi nå har fattet vedtak om, er jo et minimum innefor Norden, sier Persson.

I diskusjonen framhevet ministrene også en rekke områder der det finnes gode muligheter for vellykket nordisk informasjons- og erfaringsutveksling: på sosial- og helseområdet, på arbeidsmarkedet, i utviklingen av språkkurs og sivilsamfunnets rolle, i planleggingen av utdannings- og bomuligheter, samt i utformingen av en faktapakke med informasjon om likestillingsperspektivet i alle deler av det nordiske samfunnet.

Danmarks Peter Christensen understreket at integreringen er en utfordrende oppgave, og at ikke alle nordiske erfaringer hittil bare er positive.

– Men man kan lære også av hverandres feiltrinn, minner Christensen om.

Også Norges samarbeidsminister Elisabeth Aspaker og Islands Eygló Harðardóttir var fornøyde med forslaget. Harðardóttir poengterer at flyktningspørsmålet er det viktigste politiske spørsmålet akkurat nå, mens Aspaker sier at det er klokt å innlede samarbeidet med å fokusere på sivilsamfunnets rolle.

– Vi begynner her, og etter hvert kan vi gå videre, sier hun.