Pohjoismaat ja Baltia näyttävät tietä digitalisaatiokehityksessä

08.12.17 | Uutinen
Digitaalisesti rajattoman Pohjolan ja Baltian luominen on asialistalla, kun Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerit tapaavat digitalisaatioministerineuvoston ensimmäisessä kokouksessa Oslossa.

– Jatkamme huhtikuisessa Digital North -ministerikonferenssissa hyväksyttyjen kunnianhimoisten tavoitteiden seurantaa ja pyrimme tekemään digitaalisten palveluiden käyttämisestä nykyistä helpompaa pohjoismaalaisille yli maarajojen. Tavoitteenamme on myös mahdollistaa se, että Pohjoismaiden kansalaiset voivat käyttää omia turvallisia kirjautumisratkaisujaan, kuten henkilötunnusta ja sähköistä tunnistusta, maasta riippumatta, sanoo Norjan kunta- ja uudistusministeri Jan Tore Sanner.

8. joulukuuta kunta- ja uudistusministeri tapaa digitalisaatiopolitiikasta vastaavat pohjoismaiset ja balttilaiset ministerikollegansa. Kokoonpanosta käytetään nimitystä digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL). Yhteistyön tavoitteena on edistää julkisten palveluiden digitalisaatiota yli maarajojen, tukea elinkeinoelämän digitalisaatiota sekä vahvistaa alueen sisämarkkinoiden kehitystä.Tavoitteet ja toimenpiteet antavat koko alueelle digitaalista nostetta, joka tukee myös EU:n työtä. – Norjan määrätietoista ja kunnianhimoista digitalisaatiopanostusta on kiittäminen siitä, että maat neuvottelivat puheenjohtajakaudellamme yhteisen julkilausuman. Se pohjustaa sitä, että alueemme kansalaiset voivat osallistua digitaaliseen yhteiskuntaan asuinpaikasta riippumatta, Sanner sanoo. Oslossa huhtikuussa hyväksytyn julkilausuman jälkeen maat ovat Norjan johdolla ja yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa luoneet perustan tavoitteiden seurannalle. Työ keskittyy kahteen pääalueeseen: yhteispohjoismaisen sähköisen tunnistamisen kehittämiseen sekä strategiaan, joka koskee viidennen sukupolven mobiilitekniikan (5G) käyttöönottoa Pohjoismaissa ja Baltiassa.5G:n jatkokehityksestä ottaa Oslon-kokouksessa vetovastuun Ruotsi, kun taas Norja vastaa sähköiseen tunnistamiseen liittyvästä tulevasta valmistelusta.  – Tavoitteenamme on kaikkien pohjoismaalaisten yhteinen sähköinen tunnistusratkaisu. Ratkaisusta voi tulla pohjoismaisen passivapauden käyttöönoton jälkeen tärkein yksittäinen toimenpide, joka helpottaa Pohjoismaasta toiseen muuttavan pohjoismaalaisen arkea. Baltian maiden mukanaolo on Pohjoismaille vahvuus, sanoo pääsihteeri Dagfinn Høybråten.

Tukea eurooppalaisille tavoitteille

Pohjoismaat ja Baltian maat ovat saaneet vuonna 2017 kansainvälistä näkyvyyttä, kun Googlen ja Amazonin kaltaiset globaalit yritykset ovat ilmaisseet tukensa ministerien julkilausumalle. Tämä on osoitus siitä, että alueen tavoitetaso on korkea ja että olemme digitalisaation edelläkävijöitä. Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatiokehitykseen ovat kohdistaneet huomiota myös Saksa ja Irlanti. Viro on Pohjoismaille tärkeä yhteistyömaa, ja Norja on kutsuttu virallisesti mukaan Viron EU-puheenjohtajakauden päätöskonferenssiin Brysseliin 14. joulukuuta.– Aiomme yhdessä varmistaa, että digitalisaation edistäminen tuottaa lisäarvoa myös Euroopalle, sisämarkkinoille ja muulle kansainväliselle yhteistyölle. Viron kaltaisten maiden tuki Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatiotavoitteille on tärkeää, Sanner sanoo.Norja luovuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuden vuodenvaihteessa Ruotsille, jolla on digitalisaatioyhteistyön edistämistä koskevia kunnianhimoisia suunnitelmia.