Norden og Baltikum viser vej i den digitale udvikling

08.12.17 | Nyhed
Arbejdet med at skabe et grænseløst digitalt Norden og Baltikum er på dagsordenen, når nordiske og baltiske ministre for første gang mødes til et særligt ministerråd for digitalisering i Oslo.

– Vi skal følge op på de ambitiøse mål, som blev sat under ministerkonferencen "Digital North" i april. Vi skal gøre det lettere for borgerne i Norden at få adgang til digitale tjenester på tværs af landegrænserne. Vi skal blandt andet gøre det muligt for nordiske borgere at bruge deres personlige og sikre login-løsninger, som personnummer og digitalt ID, uanset hvor de er, siger kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner.

Den 8. december møder kommunal- og moderniseringsministeren sine nordiske og baltiske ministerkolleger med ansvar for den digitale politik. Ministerrådsmødet har fået betegnelsen MR-Digital. Samarbejdet skal fremme digitalisering af offentlige tjenester på tværs af landegrænserne, digitalisering i erhvervslivet og styrke udviklingen af et indre marked i regionen..Målene og tiltagene vil give et samlet digitalt løft i regionen, som også vil være i tråd med EU's arbejde. – Det er en anerkendelse af Norges målrettede og ambitiøse digitale satsning, at vi under vores formandskab fik forhandlet os frem til en fælles erklæring, som lægger op til, at folk kan deltage i det digitale samfund i vores nordlige region, uanset hvor de bor, siger Sanner. Siden erklæringen blev vedtaget i Oslo i april har landene, under Norges lederskab og i dialog med Nordisk Ministerråd, skabt grundlag for den videre opfølgning. Arbejdet fokuserer på to hovedområder: udviklingen af et fælles nordisk digitalt ID (eID) og en strategi for implementering femte generations mobilnetværk (5G) i Norden og Baltikum.Under ministermødet i Oslo vil Sverige overtage ledelsen af den videre udvikling af 5G. Norge skal lede det videre arbejde med eID.  – Vores mål er en fælles nordisk løsning for digital identifikation for alle nordboere. eID kan blive det vigtigste enkelttiltag siden den nordiske pasfrihed med henblik på at gøre hverdagen lettere for nordiske borgere, der flytter til et andet nordisk land. Det er en styrke for Norden, at de baltiske lande også er med, siger generalsekretær, Dagfinn Høybråten.

Understøtter den europæiske dagsorden

De nordiske og baltiske lande har i 2017 gjort sig bemærket i en større international sammenhæng. Globale virksomheder som Google og Amazon har udtrykt sig positivt om ministererklæringen. Det viser regionens ambitionsniveau og er et udtryk for regionens position som digitale frontløbere. Samtidig har både Tyskland og Irland sat den nordisk-baltiske digitalisering på dagsordenen. Estland er også et vigtigt land at samarbejde med, og Norge er også officielt blevet inviteret til Estlands konference i Bruxelles den 14. december, som markerer afslutningen på det estiske formandskab i EU.– Vi skal sammen sørge for, at digitaliseringsarbejdet også skaber merværdi for Europa, det indre marked og det internationale samarbejde i øvrigt. Det er også vigtigt at et land som Estland støtter den nordisk-baltiske digitale dagsorden, siger Sanner.Sverige overtager formandskabet efter Norge fra årsskiftet. Sverige har ambitiøse planer for det videre digitale samarbejde.