Norden og Baltikum viser vei i den digitale utviklingen

08.12.17 | Nyhet
Arbeidet med å skape et grenseløst digitalt Norden og Baltikum står på agendaen når nordiske og baltiske ministre for første gang møtes til et eget ministerråd for digitalisering i Oslo.

- Vi skal følge opp de ambisiøse målene som ble satt under ministerkonferansen "Digital North" i april. Vi skal gjøre det enklere for innbyggerne i Norden å få tilgang til digitale tjenester på tvers av landegrensene. Blant annet skal vi legge til rette for at nordiske borgere kan bruke egne sikre innloggingsløsninger, som personnummer og elektronisk ID, uavhengig av hvor de er, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

8. desember, møter kommunal- og moderniseringsministeren sine nordiske og baltiske (Latvia, Litauen og Estland) ministerkollegaer med ansvar for den digitale politikken. Ministerrådsmøtet har fått betegnelsen MR-Digital. Samarbeidet skal fremme digitalisering av offentlige tjenester på tvers av landegrensene, digitalisering i næringslivet og styrke utviklingen av et indre marked i regionen.Målene og tiltakene vil gi et samlet regionalt digitalt løft, som også vil støtte opp under EUs arbeid. - Det er en anerkjennelse av Norges målrettede og ambisiøse digitale satsing, at det under vårt formannskap ble forhandlet frem en felles erklæring som legger til rette for at folk kan delta i det digitale samfunn i vår nordlige region, uavhengig av hvor de bor, sier Sanner. Siden erklæringen ble vedtatt i Oslo i april, har landene, under Norges lederskap og i dialog med Nordisk ministerråd, lagt grunnlaget for den videre oppfølgingen. Arbeidet fokuserer på to hovedområder, utviklingen av felles nordisk digital identifikasjon (eID) og en strategi for utrulling av femte generasjons mobil teknologi (5G) i Norden og Baltikum.Under ministermøtet i Oslo vil Sverige ta ledelsen for den videre utviklingen av 5G.  Norge får lederrollen det videre arbeidet med eID.  - En felles nordisk løsning for digital identifikasjon for alle nordboere er målet vi sikter etter. eID kan bli det viktigste enkelttiltak, siden den nordiske passfrihet, for å gjøre hverdagen enklere for nordiske innbyggere når man flytter til et annet nordisk land. At de baltiske landene også er med er en styrke for Norden, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Understøtter den europeiske agendaen

De nordiske og baltiske landene har i 2017 gjort seg bemerket i en større internasjonal sammenheng. Globale virksomheter som Google og Amazon har uttrykt seg positivt om ministererklæringen. Det viser regionens ambisjonsnivå og er et uttrykk for regionens posisjon som digitale frontløpere. Samtidig har både Tyskland og Irland satt den nordisk-baltiske digitaliseringen på agendaen. Estland er også et viktig land å samarbeide med, og Norge har også formelt blitt invitert med som medspiller i Estlands konferanse i Brussel 14. desember som markerer avslutningen på deres formannskap i EU.- Sammen skal vi sørge for at digitaliseringsarbeidet også gir merverdi for Europa, det indre markedet og det internasjonale samarbeidet for øvrig. At også land som Estland støtter den nordisk-baltiske digitale agendaen, er viktig, sier Sanner.Det er Sverige som overtar formannskapet etter Norge fra nyttår. Sverige har ambisiøse planer for hvordan de vil dra det digitale samarbeidet videre.