Pohjoismaat osallistuvat yhdessä Japanin Osakassa järjestettävään Expo 2025 -maailmannäyttelyyn

28.04.23 | Uutinen
EXPO Japan
Photographer
Alexander Smagin
Pohjoismailla on Osakan Expo 2025 -maailmannäyttelyssä yhteinen paviljonki. Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti osallistuvat maailmannäyttelyyn yhteisvoimin. Maiden tavoitteena on vahvistaa suhteita Japaniin ja japanilaisiin yrityksiin. Hanke on nyt käynnistetty rakennustarjousten pyytämisellä.

Pohjoismaiden tavoitteena on vahvistaa suhteita Japaniin ja japanilaisiin yrityksiin, ja Pohjoismaiden osallistuminen Expo 2025 -maailmannäyttelyyn korostaa huomattavaa sitoutumista Japanin markkinoille. Japani on maailman kolmanneksi suurin talous, maan väkiluku on 126 miljoonaa ja maa on mielenkiintoinen kestävien ja digitaalisten ratkaisujen ja innovaatioiden markkina-alue.

Pohjoismaiden pääministerit ovat hyväksyneet Visio 2030:n, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Yhteisosallistuminen Osakan Expo 2025 -maailmannäyttelyyn on luonteva askel tällä tiellä ja samalla myös työkalu vision toteuttamiseksi. Pohjoismainen konsepti perustuu tähän visioon, ja osallistumisessa heijastuvat yhteiset pohjoismaiset arvot ja toimintatavat.


 

Miksi Pohjoismaat osallistuvat Osakan Expo 2025 -maailmannäyttelyyn?

Maailman mailla on edessään lukuisia haasteita, jotka pitäisi ratkaista nopeasti. Tarvitsemme kipeästi entistä parempia liikkuvuus- ja yhteysratkaisuja sekä uusia kiertotalousratkaisuja. Meidän on myös parannettava ihmisten terveyttä, elintasoa ja hyvinvointia.

Osallistumalla Osakan maailmannäyttelyyn vuonna 2025 Pohjoismaat tarjoavat vision siitä, miltä kestävä maailma voisi näyttää.

Pohjoismaiden läsnäoloon Expo 2025 -maailmannäyttelyssä sisältyy yhteinen paviljonki ja yhteisiä markkinointitoimia ja oheistapahtumia. Pohjoismaisesta paviljongista on tarkoitus tehdä areena, jossa voidaan kehittää uusia ratkaisuja yhdistelemällä Pohjoismaiden yhteiskunnallisia periaatteita, kyvykkyyksiä ja tekniikoita sekä kävijöiden ideoita ja aloitteita.

Hanke on nyt siinä vaiheessa, jossa pyydetään rakennustarjouksia paviljongista. Pohjoismaat kutsuvat yrityksiä mukaan esivalintaan, joka koskee tarjouskilpailua Osakan Expo 2025:n pohjoismaisen paviljongin suunnittelusta ja rakentamisesta. Paviljongin budjetti on 6 miljoonaa euroa. Tarjouspyyntö julkaistaan TEDissä. Muut (esimerkiksi näyttelyä koskevat) tarjouspyynnöt jätetään suunnitelmien mukaan myöhemmin tänä vuonna.

 

Prequalification - design and building of the Nordic pavilion 

The project is now at stage where tendering for the pavilion building can take place. The Nordic countries invite companies to participate in the prequalification for a call for tenders for the design and building of the Nordic pavilion at Expo 2025 Osaka. The budget of the pavilion is 6 million euros. Tender is published at TED. Other tenders (eg. exhibition) are planned to take place later this year.

Tietoa Osakan Expo 2025 -maailmannäyttelystä

Seuraava maailmannäyttely pidetään Japanin Osakassa vuonna 2025. Japanissa on aiemmin järjestetty kaksi maailmannäyttelyä: vuonna 2005 Aichissa ja vuonna 1970 Osakassa. Osakan Expo 2025:n pääteemana on ”Designing Future Society for Our Lives” ja konseptina ”People’s Living Lab”.

 

  • Aikataulu: 13.4.–13.10.2025
  • Paikka: Yumeshima, Osaka City, Kansain alue, Japani
  • Arvioitu kävijämäärä: 28 miljoonaa kävijää