Fælles nordisk deltagelse på Expo 2025 i Osaka i Japan

28.04.23 | Nyhed
EXPO Japan
Photographer
Alexander Smagin
De nordiske lande deltager på Expo 2025 i Osaka med en fælles nordisk pavillon. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige danner fælles front med et mål om at styrke relationerne med Japan og japanske virksomheder. Projektet søsættes nu med et byggeudbud.

De nordiske lande vil styrke relationerne til Japan og japanske virksomheder, og den nordiske deltagelse på Expo 2025 er udtryk for et væsentligt engagement i det japanske marked. Japan har en befolkning på 126 millioner indbyggere, er verdens tredjestørste økonomi og er et interessant marked for bæredygtige og digitale løsninger og nyskabelser.

De nordiske statsministre er blevet enige om en Vision 2030, som erklærer, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region. Fælles nordisk deltagelse på Expo 2025 i Osaka er en helt naturlig trædesten på vejen mod at indfri denne vision. Det nordiske koncept på verdensudstillingen er baseret på denne vision og afspejler de fælles nordiske værdier og vores måder at arbejde på i Norden.


 

Hvorfor deltager de nordiske lande på Expo 2025 i Osaka?

Verden står over for flere udfordringer, som skal løses hurtigst muligt. Vi har et stort behov for bedre løsninger inden for mobilitet og konnektivitet og helt nye løsninger til cirkulære økonomier. Vi er også nødt til at hæve standarden for menneskers sundhed, levevis og trivsel.

Gennem et strategisk samarbejde på Expo 2025 giver de nordiske lande et fælles bud på, hvordan en bæredygtig verden kan se ud.

Den nordiske deltagelse på Expo 2025 består af en fælles nordisk pavillon, fælles markedsføringsaktiviteter og nordiske events. Den nordiske pavillon skal være en arena, hvor nye løsninger kan blive til ved at kombinere sociale principper, kompetencer og teknologier fra Norden med de besøgendes idéer og initiativer.

Projektet befinder sig nu i en fase, hvor opførelsen af pavillonen kan sendes i udbud. De nordiske lande inviterer virksomheder til at deltage i prækvalificeringen til en udbudsrunde for design og konstruktion af den nordiske pavillon på Expo 2025 i Osaka. Budgettet for pavillonen er 6 millioner euro. Udbuddet lægges ud på TED. Planen er, at der skal komme flere udbud (fx udstillingen) senere i år.

 

Prequalification - design and building of the Nordic pavilion 

The project is now at stage where tendering for the pavilion building can take place. The Nordic countries invite companies to participate in the prequalification for a call for tenders for the design and building of the Nordic pavilion at Expo 2025 Osaka. The budget of the pavilion is 6 million euros. Tender is published at TED. Other tenders (eg. exhibition) are planned to take place later this year.

Fakta om Expo 2025 Osaka

Den næste verdensudstilling afholdes i 2025 i Osaka, Japan. Japan har tidligere været vært for to verdensudstillinger – i 2005 (Aichi) og i 1970 (Osaka). Hovedtemaet på Expo 2025 i Osaka er ”Designing Future Society for Our Lives”, og konceptet for Expo er ”People’s living lab”.

 

  • Program: 13. april – 13. oktober 2025
  • Sted: Yumeshima, Osaka city, Kansai-regionen, Japan
  • Forventet antal besøgende: 28 millioner