Koordineret nordisk indsats for at styrke beredskabet inden for fødevarer og skovbrug

19.06.24 | Nyhed
Deklaration MR-FJLS
Fotograf
Frida Hagman / norden.org
Norden gør fælles front med det formål at forebygge og håndtere kriser sammen. I en fælles erklæring præsenteres en række områder, hvor et dybere nordisk samarbejde udpeges som afgørende for at sikre landendes fødevareforsyning.

Erklæringen blev underskrevet af de nordiske ministre for fiskeri og havbrug, landbrug, fødevarer og skovbrug på deres møde i Karlstad, og den kommer som en reaktion på de seneste års erfaringer med ekstreme vejrforhold, pandemi og krigen i Ukraine, som har afsløret sårbarheder i samfundets beredskab og modstandsevne. 

– Jeg og mine nordiske ministerkolleger vil styrke og fordybe vores fælles viden og vores samarbejde for at opnå et mere robust Norden med større modstandskraft i vores sektorer og forsyningskæder. Derfor har jeg taget initiativ til denne fælles erklæring, som får navnet Karlstaderklæringen, siger Sveriges minister for landområder, Peter Kullgren. 

Vores samarbejde er vores styrke

I erklæringen understreger ministrene betydningen af at sikre fødevareforsyningen for kommende generationer, og at det vil stille store krav til det nordiske samarbejde.

– Vi vil styrke og fordybe vores fælles viden og vores samarbejde for at opnå et mere robust Norden med større modstandskraft i vores sektorer og forsyningskæder, skriver ministrene i erklæringen.

Ministrene vil blandt andet arbejde for at skabe robuste logistikkæder, udvikle samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, udarbejde sårbarhedsanalyser for fiskeri og havbrug, styrke indsatsen inden for One Health (omfatter mennesker og dyr sundhed, fødevarer og miljø) og samarbejdet om kriseberedskab på landbrugs- og skovbrugsområdet samt værne om Nordisk Genressourcecenters arbejde med den biologiske infrastruktur. 

Fra Hagasamarbejdet til Karlstaderklæringen

Karlstaderklæringen fremhæver også behovet for at harmonisere nye indsatser med tidligere samarbejder om kriseberedskab, og den er blandt andet baseret på Hagasamarbejdet (2009 og 2013) samt de nordiske samarbejdsministres erklæring om krisesamarbejde (2022). 

– Jeg sætter stor pris på Karlstaderklæringen, som er en vigtig politisk rettesnor for vores beredskabs- og resiliensarbejde, som går på tværs af sektorer og lande, og det er lige præcis, hvad der er brug for. En stor tak til de visionære ministre for at vedtage erklæringen, siger Karen Ellemann, som er generalsekretær for Nordisk Ministerråd.

Beredskab er aktuelt for samtlige ministerråd og sektorer i det nordiske samarbejde, og dette fokus vil komme til udtryk i de kommende samarbejdsprogrammer, som publiceres til efteråret.

Det nordiske ministermøde i Karlstad den 19. juni blev afholdt som en del af det svenske formandskab i Nordisk Ministerråd. På dagsordenen var også de arealkonflikter om både land og hav, som alle de nordiske lande står over for, den gastronomiske bevægelse Ny Nordisk Mad, som i år fejrer 20 år, samt vigtige samtaler om kampen mod madspild.