Nordisk kraftsamling för ökad beredskap inom livsmedelsförsörjning och skog

19.06.24 | Nyhet
Deklaration MR-FJLS
Fotograf
Frida Hagman / norden.org
Norden har slutit upp för att gemensamt förebygga och hantera kriser. I en gemensam deklaration presenteras en rad områden där ett fördjupat nordiskt samarbete ses som avgörande för att säkra livsmedelsförsörjningen i länderna.

Deklarationen som undertecknades av de nordiska ministrarna för fiske och akvakultur, jordbruk, livsmedel och skogsbruk på deras möte i Karlstad är en reaktion på de senaste årens erfarenheter med extremväder, pandemi och kriget i Ukraina som visat på sårbarhet när det gäller samhällets beredskap och motståndskraft. 

– Jag och mina nordiska ministerkollegor vill stärka och fördjupa vår gemensamma kunskapsbas och vårt samarbete för ett mer robust Norden med ökad motståndskraft i våra sektorer och försörjningskedjor. Därför har jag tagit initiativ till denna gemensamma deklaration som får namnet Karlstadsdeklarationen, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. 

Vårt samarbete är vår styrka

I deklarationen betonar ministrarna vikten av en tryggad livsmedelsförsörjning för framtida generationer och att det kommer att ställa höga krav på det nordiska samarbetet.

- Vi vill stärka och fördjupa vår gemensamma kunskapsbas för ett mer robust Norden med ökad motståndskraft i våra sektorer och försörjningskedjor, skriver ministrarna i deklarationen.

Ministrarna vill bland annat verka för robusta logistikkedjor; utveckla samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn; ta fram sårbarhetsanalyser för fisket och akvakulturen; stärka arbetet inom One Health (omfattar människors och djurs hälsa, livsmedel och miljö) liksom samarbetet för krisberedskap inom jord- och skogsområdet samt värna om Nordisk Genressourcecenters arbete med den biologiska infrastrukturen. 

Från Hagasamarbetet till Karlstadsdeklarationen

Karlstadsdeklarationen framhäver också behovet av att harmonisera nya insatser med tidigare samarbeten om krisberedskap och den bygger på bland annat på Hagasamarbetet (2009 och 2013) samt de nordiska samarbetsministrarnas deklaration om krissamarbete (2022). 

- Jag välkomnar Karlstadsdeklarationen som är en viktig politisk vägledning för vårt beredskaps- och resiliensarbete. Den går på tvärs av sektorer och länder, och det är precis vad som behövs. Stort tack till de visionära ministrarna för att anta deklarationen, säger Karen Ellemann, Generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

Beredskapsfrågorna är aktuella i alla ministerråd och sektorer i det nordiska samarbetet och detta fokus kommer att avspeglas i de kommande samarbetsprogrammen som publiceras hösten 2024.

Det nordiska ministermötet i Karlstad den 19 juni arrangerades som en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. På mötet behandlades även arealkonflikter - på både land och hav - som alla nordiska länderna står inför, den gastronomiska rörelsen Ny Nordisk Mat som i år firar 20 år liksom viktiga diskussioner om kampen mot matsvinn.