Nordisk kraftsamling for økt beredskap innenfor matforsyning og skog

19.06.24 | Nyhet
Deklaration MR-FJLS
Fotograf
Frida Hagman / norden.org
Norden har samlet seg om å forebygge og håndtere kriser i fellesskap. I en felles erklæring presenteres en rekke områder der et økt nordisk samarbeid blir ansett som avgjørende for å sikre matforsyningen i landene.

Erklæringen, som ble undertegnet av de nordiske ministrene for fiske og akvakultur, jordbruk, mat og skogbruk på deres møte i Karlstad, er en reaksjon på de siste årenes erfaringer med ekstremvær, pandemi og krigen i Ukraina, som har avdekket sårbarhet i samfunnets beredskap og motstandskraft. 

– Jeg og de nordiske ministerkollegene mine vil styrke og fordype vår felles kunnskapsbase og samarbeidet for et mer robust Norden med økt motstandskraft i sektorene og forsyningskjedene våre. Derfor har jeg tatt initiativ til denne felles erklæringen, som får navnet Karlstad-erklæringen, sier landsbygdsminister Peter Kullgren.

Samarbeidet er vår styrke

I erklæringen understreker ministrene hvor viktig det er med en sikret matforsyning for framtidige generasjoner, og at dette vil stille høye krav til det nordiske samarbeidet.

– Vi vil styrke og fordype vår felles kunnskapsbase for et mer robust Norden med økt motstandskraft i sektorene og forsyningskjedene våre, skriver ministrene i erklæringen.

Ministrene vil blant annet arbeide for robuste logistikkjeder, utvikle samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, utarbeide sårbarhetsanalyser for fiske og akvakultur, styrke arbeidet innenfor One Health (omfatter menneskers og dyrs helse, mat og miljø) og samarbeidet for kriseberedskap på jord- og skogområdet samt verne om Nordisk genressurssenters arbeid med den biologiske infrastrukturen.

Fra Haga-samarbeidet til Karlstad-erklæringen

Karlstad-erklæringen framhever også behovet for å harmonisere nye tiltak med tidligere samarbeid om kriseberedskap, og den bygger blant annet på Haga-samarbeidet (2009 og 2013) og de nordiske samarbeidsministrenes erklæring om krisesamarbeid (2022). 

– Jeg er glad for Karlstad-erklæringen, en viktig politisk veileder for beredskaps- og resiliensarbeidet vårt. Den går på tvers av sektorer og land, og det er nettopp det som trengs. En stor takk til de visjonære ministrene for at de har vedtatt erklæringen, sier Karen Ellemann, generalsekretær for Nordisk ministerråd.

Beredskapsspørsmålene er aktuelle i alle ministerråd og sektorer i det nordiske samarbeidet, og dette fokuset vil bli reflektert i de kommende samarbeidsprogrammene, som publiseres høsten 2024.

Det nordiske ministermøtet i Karlstad 19. juni ble arrangert som en del av det svenske formannskapet i Nordisk ministerråd. På møtet behandlet man også arealkonflikter – både på land og til havs – som alle de nordiske landene står overfor, den gastronomiske bevegelsen Ny Nordisk Mat, som i år feirer 20 år, og viktige diskusjoner om kampen om matsvinn.