Pohjoismaiden ja Kanadan ministerit yhdistävät voimansa haitallisen verkkosisällön torjumiseksi

30.06.22 | Uutinen
joint statement in tech
Photographer
Worker Bee Supply/norden.org

Kanadan kulttuuriministeriön ja Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvoston välinen ministerikokous Torontossa 19. toukokuuta

Kanadan ja Pohjoismaiden kulttuuriministerit ilmaisevat jälleen täyden tukensa haitallisen verkkosisällön torjumiselle. Tänään julkaistussa yhteisessä julkilausumassa ministerit sitoutuvat jatkamaan kansainvälisen yhteistyön tukemista sekä edistämään yhteisiä demokraattisia arvoja ja tavoitteita monenvälisillä foorumeilla.

Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto tapasi Kanadan kulttuuriministeriön edustajia toukokuussa Torontossa. Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Anette Trettebergstuenin johdolla toteutettu vierailu liittyi pohjoismaiseen Nordic Bridges -kulttuuripanostukseen. 


”Pohjoismaat ovat maailman digitalisoituneimpia maita. Samalla ne ovat pieniä maita, jotka ovat riippuvaisia muiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä teknologiajättien vaikutusvallan sääntelemiseksi. Olemme tyytyväisiä siihen, että onnistunut tapaaminen kanadalaiskollegojen kanssa poiki vahvan julkilausuman ja sitoutumisen läheiseen yhteistyöhön tämän haastavan aiheen tiimoilta”, Trettebergstuen sanoo.

Pohjoismaat ovat maailman digitalisoituneimpia maita. Samalla ne ovat pieniä maita, jotka ovat riippuvaisia muiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä teknologiajättien vaikutusvallan sääntelemiseksi.

Anette Trettebergstuen, Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministeri sekä Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvoston puheenjohtaja vuonna 2022

Läpinäkyvyyden ja vastuun puolesta

Pohjoismaiden ja Kanadan ministerit toteavat teknisen ja digitaalisen kehityksen olevan nopeaa ja laaja-alaista ja sitoutuvat edistämään läpinäkyvyyttä ja teknologiajättien vastuuta niiden sivustoilla lisääntyvästä haitallisesta sisällöstä. Tavoitteena on varmistaa verkkoympäristön turvallisuus ja inklusiivisuus. 


”Kansalaiset eri puolilla maailmaa ovat huomanneet digialustojen ja muiden verkkopalvelujen saavan yhä keskeisemmän roolin heidän elämässään. Vaikka näistä alustoista on monenlaista hyötyä, ne voivat myös aiheuttaa aitoa ja merkittävää haittaa. Tämän vuoksi Kanadan hallitus on johtanut verkkosisällön monimuotoisuutta koskevien kansainvälisten periaatteiden kehitystä ja rohkaissut siten hallituksia, alan yrityksiä ja kansalaisyhteiskuntaa osallistumaan entistä terveemmän ja turvallisemman digitaalisen ekosysteemin rakentamiseen. Ryhtykäämme kaikki toimenpiteisiin, joilla varmistetaan ihmisten vapaus ilmaista itseään digiympäristössä ilman haittavaikutuksia”, sanoo Kanadan kulttuuriministeri Pablo Rodriguez.

Uskottava tieto tarpeen kriisiaikoina

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan havainnollistavat sitä, että kansainvälisinä kriisiaikoina tarvitaan uskottavaa tietoa. Tapahtumat toimivat myös muistutuksena siitä, että sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat hyvin toimivien demokraattisten yhteiskuntien perusasioita. 

Ministerit korostavat, että vastuullisilla ja itsenäisillä uutismedioilla on tärkeä rooli demokratian edistäjinä, koska ne tarjoavat disinformaation torjunnan kannalta välttämätöntä faktapohjaista journalismia.  
 

Ryhtykäämme kaikki toimenpiteisiin, joilla varmistetaan ihmisten vapaus ilmaista itseään digiympäristössä ilman haittavaikutuksia.

Kanadan kulttuuriministeri Pablo Rodriguez

Ministerikokous Torontossa

Kanadan kulttuuriministeriön ja Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvoston yhteinen kokous pidettiin Torontossa 19. toukokuuta. Kaupungissa järjestettiin samaan aikaan kansainvälinen tilaisuus, joka liittyi pohjoismaiseen Nordic Bridges -kulttuuripanostukseen. Asialistalla olivat teknologiayritysten vaikutus sananvapauteen, kulttuurisektorin elpyminen pandemiasta sekä pohjoismais-kanadalaisen kulttuuriyhteistyön vahvistaminen.