Nordiske og kanadiske ministre går sammen om å bekjempe skadelig innhold på nettet

30.06.22 | Nyhet
joint statement in tech
Photographer
Worker Bee Supply/norden.org

Ministermøte mellom Canadian Heritage og Nordisk ministerråd for kultur i Toronto 19. mai.

Canada og Nordisk ministerråd for kultur bekrefter sin fulle støtte til bekjempelse av skadelig innhold på nettet. I en felles kunngjøring som ble offentliggjort i dag, forplikter de seg til å videreføre støtten til internasjonalt samarbeid og fremme sine felles demokratiske verdier og mål i multilaterale fora.

Nordisk ministerråd for kultur ledet av Norges for kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen møtte representanter for Canadian Heritage i Toronto i mai under en internasjonal samling for kultursatsingen Nordic Bridges. 


“De nordiske landene er noen av de mest digitaliserte landene i verden, men de er også små land som er avhengige av samarbeid med andre land for å regulere innflytelsen fra store tech-selskaper. Vi er veldig glade for at det vellykkede møtet med de kanadiske kollegaene våre i Toronto har resultert i denne sterke kunngjøringen og et engasjement for tett samarbeid om et så utfordrende tema”, sier Trettebergstuen.

De nordiske landene er noen av de mest digitaliserte landene i verden, men de er også små land som er avhengige av samarbeid med andre land for å regulere innflytelsen fra store tech-selskaper.

Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister i Norge og leder for Nordisk ministerråd for kultur 2022

Fremme transparens og ansvarlighet

I kunngjøringen anerkjenner de nordiske og kanadiske ministrene at den teknologiske og digitale utviklingen er av enormt omfang, og de forplikter seg til å jobbe for transparens og for at nettgigantene tar ansvar for skadelig innhold som sprer seg på plattformene, for å sikre et trygt og mer inkluderende miljø på nettet.


“I hele verden har folk sett digitale plattformer og andre nettjenester innta en stadig mer sentral rolle i livet.
Selv om disse plattformene byr på mange fordeler, kan de også forårsake reell og betydelig skade. Det er derfor Canadas regjering har ledet utviklingen av de internasjonale veiledende prinsippene for innholdsmangfold på nettet. De skal oppmuntre regjeringer, industri og sivilsamfunn til å gjøre sitt for å bygge opp et sunt og trygt digitalt økosystem. La oss alle gjøre vårt for at folk i hele verden kan uttrykke seg fritt i det digitale rommet uten å ta skade av det”, sier Pablo Rodriguez, minister for Canadian Heritage.

Behov for pålitelig informasjon i internasjonale krisetider

Covid-19-pandemien og Russlands invasjon av Ukraina viser behovet for pålitelig informasjon i internasjonale krisetider. Disse hendelsene tjener også som en påminnelse om at ytringsfrihet og pressefrihet er grunnleggende aspekter ved velfungerende demokratiske samfunn.

Ministrene understreker at bærekraftige og uavhengige nyhetsmedier spiller en viktig rolle i å støtte demokratiet ved å bidra med faktabasert journalistikk, noe som er avgjørende for å motarbeide desinformasjon. 

La oss alle gjøre vårt for at folk i hele verden kan uttrykke seg fritt i det digitale rommet uten å ta skade av det.

Pablo Rodriguez, minister for Canadian Heritage

Ministermøte i Toronto

Ministermøtet mellom Canadian Heritage og Nordisk ministerråd for kultur ble avholdt i Toronto 19. mai, under den internasjonale samlingen for kultursatsingen Nordic Bridges 2022. Tech-selskapenes innflytelse på ytringsfriheten, gjenreising av kultursektoren etter pandemien, og en styrking av det nordisk-kanadiske kultursamarbeidet sto høyt på dagsordenen.