Pohjoismaiden kulttuuriministerit: Ukrainan kulttuuriperintöä on suojeltava

21.06.22 | Uutinen
Kulturarv i Ukraina
Valokuvaaja
Dapress/Splash/Ritzau Scanpix

Pyhän Sofian katedraali Kiovassa on esimerkki Unescon maailmanperintökohteesta, joka on tuhoutumisvaarassa Ukrainan sodan vuoksi. Ukrainasta on saatu tietoja sodan tuhoisista vaikutuksista kulttuuriperintöön. Esimerkkinä on Svjatohirskissa sijaitsevan puukirkon tuhoutuminen ja Ivankivin paikallishistorian museon palo. 

Oslossa toukokuun alussa kokoontuneet Pohjoismaiden kulttuuriministerit ilmaisevat syvän huolensa Ukrainan sodan seurauksista. Ministerit tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen ja kehottavat yhteisessä lausunnossaan suojelemaan Ukrainan kulttuuriperintöä kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Venäjän Ukrainassa aloittama sota on jatkunut keskeytyksettä kohta kolme kuukautta. Seuraukset ovat suunnattomat, ja inhimillinen kärsimys on käsittämätöntä. Sodan pitkittyminen lisää myös riskiä Ukrainan kulttuuriperinnön tuhoutumisesta – olipa kyse korvaamattoman arvokkaista taideteoksista, kulttuuriperintöesineistä, muistomerkeistä, luostareista tai Unescon maailmanperintökohteista. Tiedot poltetuista museoista, kirkoista ja kirjastoista sekä tuhotöistä ja varkauksista osoittavat sen, että kulttuuriperinnön tuhoutuminen on jo todellisuutta. 

Tänään julkaistussa lausunnossaan Pohjoismaiden kulttuuriministerit kehottavat suojelemaan Ukrainan kulttuuriperintöä siten kuin ilmenee vuonna 1954 hyväksytystä Haagin sopimuksesta ja sen kahdesta pöytäkirjasta (yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa). Lisäksi ministerit tukevat Unescon lausuntoa kulttuuriperinnön suojelemisesta.    

– Ukrainan tilanne on tuhoisa, ja korvaamattoman kulttuuriperinnön suojelutarvetta on syytä korostaa. Tärkeää on myös se, että kahdeksan Pohjoismaan kulttuuriministerit tekevät niin yhdessä. Aika on vähissä, ja Pohjoismaiden on muun kansainvälisen yhteisön tavoin tehtävänsä voitavansa, sanoo Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Anette Trettebergstuen. Hän toimii myös Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2022.  

Tukea pohjoismaisilta kulttuuritoimijoilta ja -instituutioilta

Pohjoismaiden kulttuuriala on ryhtynyt merkittäviin tukitoimiin Ukrainan kulttuuri-instituutioiden auttamiseksi. Kyse on esimerkiksi taideteosten säilyttämisestä, lahjoituksista, näyttelyistä, työtehtävistä, kansainvälisestä yhteistyöstä, julkilausumista ja lausunnoista. Kulttuuriministerit kiittävätkin lausunnossaan kulttuurisektoria näistä panostuksista:

– Pohjoismaiden kulttuuriministerit antavat tunnustusta pohjoismaisten kulttuuritoimijoiden ja -instituutioiden sitoutumisesta akuutin suojelu- ja säilytystuen tarpeen selvittämiseen ja Pohjoismaisen museoliiton yhteisestä kehotuksesta kulttuuriperinnön kunnioittamiseksi.

Kulttuuriministerit kehottavat lisäksi Pohjoismaiden museoita tukemaan Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) museotyön eettisiä sääntöjä kulttuuriesineillä käytävän luvattoman kaupan torjumiseksi.  

Sananvapautta ja toimittajien suojelua

Kulttuuriministerien yhteistyöohjelmassa korostetaan taiteen vapauden, sananvapauden ja lehdistönvapauden kasvavaa merkitystä ja roolia kansainvälisessä yhteistyössä. Ukrainan tilanne osoittaa mitä suurimmassa määrin näiden asioiden ajankohtaisuuden, kuten ministeritkin toteavat lausunnossaan:

– Pohjoismaiden kulttuuriministerit korostavat tarvetta suojella alueella työskenteleviä toimittajia, jotta he voisivat tehdä vapaata, riippumatonta ja puolueetonta uutisointia myös sodan aikana YK:n päätöslauselman 2222 (2015) mukaisesti.