Nordiska och kanadensiska ministrar går samman för att bekämpa skadligt innehåll på nätet

30.06.22 | Nyhet
joint statement in tech
Photographer
Worker Bee Supply/norden.org

Ministermöte mellan Canadian Heritage och Nordiska ministerrådet för kultur i Toronto den 19 maj.

Kanada och Nordiska ministerrådet för kultur bekräftar sitt fulla stöd till kampen mot skadligt innehåll på nätet. I ett gemensamt uttalande som offentliggjordes i dag åtar de sig att fortsätta sitt stöd för internationellt samarbete samt att främja sina gemensamma demokratiska värderingar och mål i multilaterala forum.

Nordiska ministerrådet för kultur, som leds av Norges kultur- och jämställdhetsminister Anette Trettebergstuen, träffade representanter för Canadian Heritage i Toronto i maj under en internationell sammankomst för kultursatsningen Nordic Bridges.

– De nordiska länderna är bland de mest digitaliserade länderna i världen, men de är också små länder som är beroende av samarbete med andra länder för att reglera de stora techbolagens inflytande. Vi är väldigt glada över att det framgångsrika mötet med våra kanadensiska kollegor i Toronto har resulterat i detta kraftfulla uttalande och ett åtagande om nära samarbete i denna utmanande fråga, säger Trettebergstuen.

 

De nordiska länderna är bland de mest digitaliserade länderna i världen, men de är också små länder som är beroende av samarbete med andra länder för att reglera de stora techbolagens inflytande.

Anette Trettebergstuen, Norges kultur- och jämställdhetsminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2022

Främjar öppenhet och ansvarsskyldighet

I uttalandet erkänner de nordiska och kanadensiska ministrarna den snabba och omfattande tekniska och digitala utvecklingen och åtar sig att främja öppenhet och webbjättarnas ansvar för det skadliga innehåll som sprids på deras plattformar. Syftet är att säkerställa en trygg och mer inkluderande internetmiljö.

– Medborgare världen över har sett att digitala plattformar och andra nättjänster spelar en alltmer central roll i deras liv. Även om dessa plattformar innebär många fördelar, kan de också orsaka verklig och betydande skada. Därför har Kanadas regering lett utvecklingen av de internationella vägledande principerna om innehållsmångfald på nätet och därmed uppmuntrat regeringar, näringslivet och civilsamhället att göra sitt för att bygga ett sunt och säkert digitalt ekosystem. Låt oss alla vidta åtgärder för att se till att människor överallt kan uttrycka sig fritt i den digitala världen, utan oönskade effekter, säger Pablo Rodriguez, minister för Canadian Heritage.

Tillförlitlig information behövs i internationella kristider

Covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina illustrerar behovet av trovärdig information i internationella kristider. Dessa händelser fungerar också som en påminnelse om att yttrandefrihet och pressfrihet är grundläggande aspekter i välfungerande demokratiska samhällen. 

Ministrarna betonar att hållbara och oberoende nyhetsmedier spelar en viktig roll i att stödja demokratin genom att tillhandahålla faktabaserad journalistik, som är avgörande för att motverka desinformation. 

Låt oss alla vidta åtgärder för att se till att människor överallt kan uttrycka sig fritt i den digitala världen, utan oönskade effekter.

Pablo Rodriguez, minister för Canadian Heritage

Ministermöte i Toronto

Ministermötet mellan Canadian Heritage och Nordiska ministerrådet för kultur hölls i Toronto den 19 maj under den internationella sammankomsten för kultursatsningen Nordic Bridges 2022. Högt på dagordningen stod techbolagens inflytande på yttrandefriheten, kultursektorns återhämtning efter pandemin och förstärkning av det nordisk-kanadensiska kultursamarbetet.