Pohjoismaiden kulttuuriministerit kiinnittävät huomiota #metoo-liikkeeseen kulttuurialalla

09.05.18 | Uutinen
Nordiska kulturministrar i Malmö 9 maj
Photographer
Bengt Flemark / Region Skåne
Syksystä 2017 lähtien #metoo-liike on saanut suurta huomiota ympäri maailmaa, ja siihen liittyen Pohjoismaiden kulttuuriministerit antoivat Malmössä 9. toukokuuta pidetyssä kokouksessaan yhteisen lausunnon Pohjoismaiden kulttuurialan seksuaalisen häirinnän vastaisesta työstä ja työpaikkojen turvallisuuden edistämisestä.

Liikkeen pohjalta on laadittu useita #metoo-vetoomuksia Pohjoismaissa, ja kulttuuriministerit mainitsevatkin tämän yhteisen lausuntonsa aluksi.

– #metoo-liike ravisteli Pohjoismaita, ja yhteiskuntiemme monille osa-alueille iskostuneiden vallitsevien rakenteiden, puutteellisen johtamisen ja tietämättömyyden seuraukset tulivat kerralla julki. Liike on poikinut Pohjoismaissa useita vetoomuksia, joiden keskiössä on monesti ollut kulttuuriala.

Me Pohjoismaiden kulttuuriministerit olemme sitoutuneet tekemään kaikkemme muutoksen aikaansaamiseksi. Voimme oppia paljon toistemme kokemuksista.

Kulttuurin eri toimialat ovat joutuneet tässä huomion kohteeksi ja ministerit korostavat, että keskustelua on yhtä tärkeää jatkaa edelleen heidän kaikilla vastuualueillaan.

– Me Pohjoismaiden kulttuuriministerit olemme sitoutuneet tekemään kaikkemme muutoksen aikaansaamiseksi. Voimme oppia paljon toistemme kokemuksista. Siksi asian tulee jatkossakin olla keskustelun kärjessä niin kansallisella, pohjoismaisella kuin kansainväliselläkin tasolla keskittyen tasapuolisesti kaikkiin vastuualueisiimme – kulttuuriin, mediaan ja urheiluun.

Tasa-arvo on ollut tärkeä edellytys pohjoismaisen mallin menestykselle, ja on itsestään selvää, että me Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvostossa otamme tasa-arvonäkökulman huomioon kaikessa toiminnassamme.

Pohjoismainen yhteistyö ja kokemustenvaihto on tärkeää tässä yhteydessä ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön tehtävänä on nyt selvittää, miten keskustelua ja tiedonvaihtoa voidaan viedä eteenpäin.

– Tasa-arvo on ollut tärkeä edellytys pohjoismaisen mallin menestykselle, ja on itsestään selvää, että me Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvostossa otamme tasa-arvonäkökulman huomioon kaikessa toiminnassamme. Silti on selvää, että voimme pohjoismaisen yhteistyön avulla tehdä vieläkin enemmän. Siksi olemme antaneet sihteeristömme tehtäväksi selvittää, miten keskustelua seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä ja työpaikkojen turvallisuudesta voidaan edistää vastuualueillamme.

– Vaikka asiasta käytävä julkinen keskustelu vaimenisi, me pidämme aihetta jatkossakin vahvasti esillä, ministerit toteavat lausuntonsa lopuksi.

 

Ministerikokous pidettiin Malmössä 8.–9. toukokuuta 2018 pidetyn kulttuuripoliittisen huippukokouksen yhteydessä 9. toukokuuta. 

 

Vi, de nordiska kulturministrarna, är fast beslutna att göra vad vi kan för att få till denna ändring. Vi har mycket att lära av varandras erfarenheter.