Nordiska ministrar sätter fokus på #metoo i kultursektorn

09.05.18 | Nyhet
Nordiska kulturministrar i Malmö 9 maj
Photographer
Bengt Flemark / Region Skåne
Sedan hösten 2017 har #metoo fått stort genomslag över hela världen och under de nordiska kulturministrarnas möte i Malmö den 9 maj gjordes ett gemensamt uttalande om att sätta fokus på arbetet mot sexuella trakasserier och för trygga arbetsplatser inom kultursektorn i Norden.

Flera olika #metoo-upprop startade i de nordiska länderna och det tar kulturministrarna upp i början av det gemensamma uttalandet.

– #metoo-uppropen skakade om de nordiska länderna och konsekvenserna av rådande strukturer, bristande ledarskap och okunskap i stora delar av våra samhällen blottades med kraft. Flera olika upprop har startats i våra respektive länder och kultursektorn har många gånger stått i centrum.

Olika branscher inom kultursektorn har varit i blickfånget och ministrarna understryker att den fortsatta diskussionen är lika viktig för alla deras ansvarsområden.

– Vi, de nordiska kulturministrarna, är fast beslutna att göra vad vi kan för att få till denna ändring. Vi har mycket att lära av varandras erfarenheter. Därför ska diskussionen också framöver vara i fokus på nationell, nordisk och internationell nivå och är lika viktig i alla våra ansvarsområden – kultur, media och idrott. Det nordiska samarbetet och utbyte av erfarenheter är viktigt i den här frågan och Nordiska ministerrådets sekretariat får nu i uppdrag att förbereda på vilket sätt diskussionen och kunskapsutbytet kan tas vidare.

– Jämställdhet är en förutsättning för att den nordiska modellen har blivit så framgångsrik och det är en självklarhet att vi i Nordiska ministerrådet för kultur har jämställdhetsaspekter i allt vi gör. Samtidigt är det uppenbart att det finns mer att göra utifrån vårt nordiska samarbete och därför ger vi vårt sekretariat i uppdrag att förbereda hur diskussionen kan tas vidare gällande arbetet mot sexuella trakasserier och för trygga arbetsplatser inom våra ansvarsområden.

– Även om strålkastarljuset slocknar kommer vi att hålla fast vid denna fråga, skriver ministrarna avslutningsvis.

 

Ministermötet i Malmö den 9 maj hölls inom ramen för det kulturpolitiska toppmötet i Malmö 8-9 maj 2018. 

 

Vi, de nordiska kulturministrarna, är fast beslutna att göra vad vi kan för att få till denna ändring. Vi har mycket att lära av varandras erfarenheter.