Nordiske ministre sætter fokus på #metoo i kultursektoren

09.05.18 | Nyhed
Nordiska kulturministrar i Malmö 9 maj
Photographer
Bengt Flemark / Region Skåne
Siden efteråret 2017 har #metoo haft en enorm gennemslagskraft over hele verden, og på de nordiske kulturministres møde i Malmø den 9. maj kom ministrene med en fælles udtalelse om at sætte fokus på arbejdet mod sexchikane og for trygge arbejdspladser i kultursektoren i Norden.

Flere af #metoo-opråbene fandt deres stemme i de nordiske lande, hvilket kulturministrene lægger ud med i deres fælles udtalelse.

– #metoo-opråbene rystede de nordiske lande i deres grundvold og udstillede konsekvenserne af vores eksisterende strukturer, vores manglende lederskab og vores uvidenhed. Der har lydt en lang række opråb i de respektive nordiske lande, og kultursektoren har ofte stået i centrum.

Vi, de nordiske kulturministre, er fast besluttet på at gøre, hvad vi kan, for at hjælpe en sådan forandring på vej. Vi har meget at lære af hinandens erfaringer.

Forskellige brancher i kultursektoren har været i søgelyset, og ministrene understreger, at den videre diskussion er lige vigtig på alle deres ansvarsområder.

– Vi, de nordiske kulturministre, er fast besluttet på at gøre, hvad vi kan, for at hjælpe en sådan forandring på vej. Vi har meget at lære af hinandens erfaringer. Det er en debat, som også fremover skal være i fokus på nationalt, nordisk og internationalt plan, og som har lige stor betydning på alle vores ansvarsområder, hvad enten det er kultur, medier eller sport.

Ligestilling er en af forudsætningerne for, at den nordiske model er blevet en så stor succes, og det er en selvfølge, at vi i Nordisk Ministerråd for Kultur inddrager ligestilling i vores gøren og laden.


Samarbejdet og erfaringsudvekslingen i Norden har stor betydning i denne sammenhæng, og Nordisk Ministerråds sekretariat får nu til opgave at udarbejde et oplæg til, hvordan vi kan gå videre med diskussionen og erfaringsudvekslingen.

– Ligestilling er en af forudsætningerne for, at den nordiske model er blevet en så stor succes, og det er en selvfølge, at vi i Nordisk Ministerråd for Kultur inddrager ligestilling i vores gøren og laden. Samtidig står det lysende klart, at der stadig er meget at tage fat på i vores nordiske samarbejde, og derfor giver vi vores sekretariat til opgave at udarbejde et oplæg til, hvordan vi kan gå videre med vores indsats mod sexchikane og bidrage til sikre arbejdspladser på vores ansvarsområder.

– Det er en problemstilling, som vi agter at holde fast i – også når projektørlyset slukker, afslutter ministrene.

 

Ministermødet i Malmø den 9. maj blev afholdt inden for rammerne af det kulturpolitiske topmøde i Malmø den 8.-9. maj. 

 

Vi, de nordiska kulturministrarna, är fast beslutna att göra vad vi kan för att få till denna ändring. Vi har mycket att lära av varandras erfarenheter.