Nordiske ministre fokuserer på #metoo i kultursektoren

09.05.18 | Nyhet
Nordiska kulturministrar i Malmö 9 maj
Fotograf
Bengt Flemark / Region Skåne
Siden høsten 2017 har #metoo fått stort gjennomslag over hele verden, og på de nordiske kulturministrenes møte i Malmö 9. mai ble det formulert en felles uttalelse om å fokusere på arbeidet mot seksuell trakassering og for trygge arbeidsplasser i kultursektoren i Norden.

Flere forskjellige #metoo-opprop startet i de nordiske landene, og dette tar kulturministrene opp i begynnelsen av den felles uttalelsen.

– #metoo-oppropene har rystet de nordiske landene, og konsekvensene av rådende strukturer, mangelfullt lederskap og uvitenhet i store deler av samfunnene våre ble blottstilt med kraft. Flere ulike opprop er startet i våre respektive land, og kultursektoren har mange ganger stått i sentrum.

Vi, de nordiske kulturministrene, er fast besluttet på å gjøre det vi kan for å få til denne endringen. Vi har mye å lære av hverandres erfaringer.

Ulike bransjer i kultursektoren har vært i fokus, og ministrene understreker at diskusjonen videre er like viktig for alle ansvarsområdene deres.

– Vi, de nordiske kulturministrene, er fast besluttet på å gjøre det vi kan for å få til denne endringen. Vi har mye å lære av hverandres erfaringer. Derfor skal denne diskusjonen fortsatt stå i fokus på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå, og den er like viktig på alle våre ansvarsområder – kultur, media og idrett.

Likestilling er en forutsetning for at den nordiske modellen har blitt så framgangsrik, og det er en selvfølge at vi i Nordisk ministerråd for kultur har med likestillingsaspekter i alt vi gjør.

Det nordiske samarbeidet og utveksling av erfaringer er viktig i dette spørsmålet, og Nordisk ministerråds sekretariat får nå i oppdrag å forberede hvordan diskusjonen og kunnskapsutvekslingen kan videreføres.

– Likestilling er en forutsetning for at den nordiske modellen har blitt så framgangsrik, og det er en selvfølge at vi i Nordisk ministerråd for kultur har med likestillingsaspekter i alt vi gjør. Samtidig er det åpenbart at det er mer å gjøre med utgangspunkt i det nordiske samarbeidet, og derfor gir vi sekretariatet vårt i oppdrag å forberede hvordan diskusjonen kan tas videre når det gjelder arbeidet mot seksuell trakassering og for trygge arbeidsplasser innenfor våre ansvarsområder.

– Selv om lyskasteren slukkes, kommer vi til å holde fast ved dette spørsmålet, skriver ministrene avslutningsvis.

 

Ministermøtet i Malmö 9. mai ble holdt innenfor rammen for det kulturpolitiske toppmøtet i Malmö 8.–9. mai 2018. 

 

Vi, de nordiska kulturministrarna, är fast beslutna att göra vad vi kan för att få till denna ändring. Vi har mycket att lära av varandras erfarenheter.