Nordiske ministre skriver til EU om ny matmerking

28.06.22 | Nyhet
nyckelhålssymbol på matpaket
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Den nye europeiske matmerkingen må bygge på vitenskapelige funn og ikke styres av kommersielle interesser. Det skriver de nordiske ministrene med ansvar for matpolitikk i et felles brev til EU.

I EU pågår det en prosess for å utarbeide en obligatorisk merking av alle matvarer, en merking som skal guide forbrukerne til sunne valg i matbutikken.


Det kan bli en merking på forsiden av matvareforpakningen som viser om innholdet er bra eller mindre bra for helsa.

Kan konkurrere med Nøkkelhullet

En obligatorisk EU-merking vil kunne konkurrere med eksisterende nasjonale og regionale merkinger, som for eksempel den nordiske Nøkkelhull-merkingen, som har blitt brukt i Norden i 30 år. 
 

Nøkkelhullet og det finske hjertemerket bygger på de nordiske, forskningsbaserte næringsanbefalingene.


Nå håper de nordiske ministrene med ansvar for mat- og helsespørsmål at den nordiske merkeordningen kan inspirere den europeiske.  

Erfaring med fungerende merking

– Når Europakommisjonen nå skal jobbe med å utvikle en forsidemerking med produktenes ernæringsmessige kvalitet, ønsker vi å bidra. Norden har lang erfaring med å utvikle og bruke ernæringsmerking som et virkemiddel for sunnere valg, siger Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister i Norge.
 

Inspirert til produktutvikling

Ansvaret for å utvikle den nordiske matvaremerkingen ligger hos regjeringene, men skjer i tett samarbeid med forbrukere, forskning og industri.

Det har ført til en merking som er godt kjent og troverdig, samtidig som den har inspirert matindustrien til stadig produktutvikling. 

I brevet til EU-kommisjonen skriver de nordiske ministrene at de håper på en lignende åpen og kunnskapsbasert prosess der forskere og interessenter får være med på å utarbeide regelverket om den nye EU-merkingen.

Uro for svekket mateksport

En merking bygd på evidens og forskning er avgjørende for tilliten til merkingen. Næringen i maten og hvor sunn maten er, må være i fokus for en merking – ikke kommersielle interesser, mener de nordiske ministrene. 


EUs prosess for å utarbeide en felles matvaremerking har skapt diskusjon og uro hos mange interessenter som er redde for at merkingen skal innebære dårlig reklame for viktige gastronomiske eksportprodukter.

Norden bidrar med oppdaterte kostråd

I Norden sluttføres akkurat nå arbeidet med å oppdatere de nordiske næringsanbefalingene, som kommer i en ny utgave i juni 2023. For første gang vil bærekraftkriterier bli innarbeidet i kostrådene.


Ministrene håper at de helt ferske nordiske næringsanbefalingene skal kunne være anvendelige for den nye EU-merkingen av matvarer.

Contact information