Nordiska ministrar skriver till EU om ny livsmedelsmärkning

28.06.22 | Nyhet
nyckelhålssymbol på matpaket
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Den nya europeiska livsmedelsmärkningen måste bygga på vetenskapliga rön och inte styras av kommersiella intressen. Det skriver de nordiska ministrarna med ansvar för livsmedelspolitik i ett gemensamt brev till EU.

I EU pågår en process för att ta fram en obligatorisk märkning av alla livsmedel, en märkning som ska guida konsumenten till hälsosamma val i matbutiken.


Det kan komma att bli en märkning på framsidan av livsmedelsförpackningen som visar om innehållet är bra eller mindre bra för hälsan. 
 

Kan konkurrera med Nyckelhålet

En obligatorisk EU-märkning skulle kunna konkurrera med befintliga nationella och regionala märkningar, som exempelvis den nordiska nyckelhålsmärkningen som använts i Norden i 30 år. 
 

Nyckelhålet tillsammans med hjärtmärket i Finland bygger på de nordiska, forskningsbaserade näringsrekommendationerna. 


Nu hoppas de nordiska ministrarna med ansvar för livsmedel- och hälsofrågor att den nordiska märkningsordningen kan inspirera den europeiska.  

 

Erfarenhet av fungerande märkning

-    När EU-kommissionen nu ska jobba med att utveckla en framsidesmärkning med produktens näringsmässiga kvalitet, önskar vi bidra. Norden har lång erfarenhet av att utveckla och använda nutritionsmärkning som ett verktyg för sundare val, säger Ingvild Kjerkol, Hälso- och omsorgsminister i Norge.
 

Sporrat till produktutveckling

Ansvaret för att utveckla den nordiska livsmedelsmärkningen ligger hos regeringarna, men sker i tätt samarbete mellan konsumenter, forskning och industri.

Det har lett till en märkning med hög kännedom och trovärdighet, samtidigt som den sporrat matindustrin till ständig produktutveckling. 

I sitt brev till EU-kommissionen skriver de nordiska ministrarna att de hoppas på en liknande öppen och kunskapsbaserad process där forskare och intressenter får vara med att ta fram regelverket kring den nya EU-märkningen.  

Oro för försämrad matexport

En märkning byggd på evidens och forskning är avgörande för tilliten till märkningen. Näringen i maten och hur hälsosam maten är måste vara i fokus för en märkning – inte kommersiella intressen, anser de nordiska ministrarna. 


EU:s process för att ta fram en gemensam livsmedelsmärkning har skapat diskussion och oro från många intressenter som är rädda att märkningen ska innebära dålig reklam för viktiga gastronomiska exportprodukter.

Norden bidrar med uppdaterade kostråd

I Norden slutförs just nu arbetet med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna som kommer i en ny utgåva i juni 2023. För första gången kommer hållbarhetskriterier att inarbetas i kostråden. 


Ministrarna hoppas att de helt färska nordiska näringsrekommendationerna ska kunna vara användbara för den nya EU-märkningen av livsmedel.

Contact information