Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministereillä yhteiset askelmerkit COP26-kokouksessa

03.11.21 | Uutinen
De nordiske miljø- og klimaministre til NR Session 2021

De nordiske miljø- og klimaministre er samlet under Nordisk Råds Session 2021. 

Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org

Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuivat Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 istunnon yhteydessä. 

Glasgow’ssa pidettävä YK:n ilmastokokous hallitsi keskustelua, kun Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuivat varmistamaan yhteiset askelmerkit toiselle kokousviikolle. Ministerit ovat yksimielisiä siitä, että Pohjoismaat voivat vaikuttaa neuvotteluihin tehokkaimmin toimimalla yhtenä rintamana.

Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit halusivat tavata Pohjoismaiden neuvoston istunnossa voidakseen vaihtaa näkemyksiä ja saada tilannekuvan ennen COP26-ilmastokokouksen poliittisia neuvotteluita. Ministerit arvioivat uudelleen yhteistä neuvottelupohjaansa ja keskustelivat siitä, miten Pohjoismaat voivat yhdessä edistää kunnianhimoisen lopputuloksen saavuttamista. Keskustelua johti Ruotsin ympäristö- ja ilmastoministeri sekä varapääministeri Per Bolund.

COP26-neuvottelujen lopputulos ratkaisee sen, onnistuuko maailmanyhteisö hillitsemään ilmastonmuutosta. Olikin hienoa saada tänään vahvistus sille, että Pohjoismaat ovat yksimielisiä määrätietoisista toimista neuvottelujen tavoitetason nostamiseksi.

Ruotsin ympäristö- ja ilmastoministeri sekä varapääministeri Per Bolund

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on ilmastoneuvotteluissa oma paviljonki, jossa järjestetään runsaasti Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoyhteistyöhön liittyviä tapahtumia. Esimerkkinä on yksityisten ilmastoinvestointien lisäämiseen keskittyvä tapahtuma, joka on tulosta ympäristö- ja ilmastoministerien vuonna 2020 käynnistämästä panostuksesta.

 

Ministerineuvoston COP26-tapahtumat lähetetään suorana verkossa, joten ne ovat kaikkien pohjoismaalaisten seurattavissa.

Nuorilla valtava tarmo

Ympäristö- ja ilmastoministerit keskustelivat kokouksessaan myös siitä, miten nuorten osallistumista poliittisiin prosesseihin voitaisiin lisätä. Erityisesti käsiteltiin pohjoismaisten nuorten ja ministerien välistä yhteiskokousta, joka on tarkoitus järjestää Tukholmassa ensi vuonna.

”Nuorten osallistamista pidetään pohjoismaisessa yhteistyössä erittäin tärkeänä. Nuorten into ja panos inspiroivat meitä poliittisia päättäjiä. Pohjoismaiden nuorilla on varsinkin ilmasto- ja biodiversiteettiasioissa valtava tarmo, ja siitä he ansaitsevat suuren kiitoksen.”
Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri

Pohjoismaisia nuoria osallistuu myös moniin Pohjoismaiden ministerineuvoston COP26-tapahtumiin. Esittelyssä on muun muassa yli 140 maan nuorten tekemä ”COP-sopimus” ja ”Nordic Youth Position Paper on Biodiversity” -kannanotto, jossa on 19 vaatimusta luontokadon pysäyttämiseksi. Viimeksi mainittu esiteltiin ministerikokouksessa toukokuussa 2021.