De nordiske ministrene for klima og miljø sikrer felles innstilling før COP26

03.11.21 | Nyhet
De nordiske miljø- og klimaministre til NR Session 2021

De nordiske miljø- og klimaministre er samlet under Nordisk Råds Session 2021. 

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

De nordiske miljø- og klimaministrene er samlet under Nordisk råds sesjon 2021. 

Med FNs klimaforhandlinger i Glasgow som bakteppe møttes de nordiske ministrene for å sikre enighet i forkant av klimatoppmøtets andre uke. Alle ministrene deler synspunktet at et felles Norden kan sikre et tydeligere preg på de kommende forhandlingene.

De nordiske ministrene prioriterte å møtes i forkant av COP26-forhandlingene under Nordisk råds sesjon for å utveksle synspunkter og gjøre opp status før klimatoppmøtets politiske forhandlinger. Ministrene tok utgangspunkt i sitt felles forhandlingsgrunnlag og diskuterte hvordan de nordiske landene i fellesskap kan bidra til et ambisiøst utfall av COP26. Diskusjonen ble ledet av Sveriges miljø- og klimaminister og visestatsminister Per Bolund.

Utfallet av COP26-forhandlingene er avgjørende for at vi som globalt samfunn kan bremse klimaendringene. Derfor er det også positivt å få bekreftet her i dag at vi i Norden er enige om å jobbe målrettet for å sikre økte ambisjoner ved forhandlingene.

Sveriges miljø- og klimaminister og visestatsminister Per Bolund

Nordisk ministerråd skal være til stede under klimaforhandlingene, der Den nordiske paviljongen vil være sentrum for en lang rekke aktiviteter med det nordiske samarbeidet på miljø- og klimaområdet som utgangspunkt. Et eksempel er arrangementet om mobilisering av private klimainvesteringer – en avlegger av en innsats igangsatt av de nordiske miljø- og klimaministrene i 2020.

 

Alle ministerrådets aktiviteter under COP26 blir strømmet direkte og er dermed tilgjengelige for alle innbyggerne i Norden.

Drivkraften hos ungdommen i Norden er enorm

Ministrene diskuterte i tillegg mulighetene for å øke ungdomsinvolveringen i de politiske prosessene. Spesielt ble planene for et møte mellom nordiske unge og de nordiske miljø- og klimaministrene i Stockholm neste år drøftet.

 

Krista Mikkonen, miljøminister i Finland: ”Ungdomsinvolvering er noe vi prioriterer høyt i det nordiske samarbeidet. Unges engasjement og innspill er til stor inspirasjon for oss politiske beslutningstakere. Spesielt på klima- og biodiversitetsområdet opplever jeg at drivkraften hos ungdommen i Norden er enorm, og det skal de ha stor takk for”.

 

Nordisk ungdom er også involvert i flere av Nordisk ministerråds aktiviteter under COP26. På programmet står blant annet en presentasjon av “Mock COP-traktaten”, som inneholder 18 klimapolitiske tiltak vedtatt av unge fra mer enn 140 land, og “Nordic Youth Position Paper on Biodiversity” med 19 handlingspunkter for å redde det biologiske mangfoldet . Sistnevnte ble presentert på ministermøtet i mai 2021.