De nordiska miljö- och klimatministrarna säkerställer gemensam ståndpunkt inför COP26

03.11.21 | Nyhet
De nordiske miljø- og klimaministre til NR Session 2021

De nordiske miljø- og klimaministre er samlet under Nordisk Råds Session 2021. 

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

De nordiska miljö- och klimatministrarna har sammanträtt under Nordiska rådets session 2021. 

Med FN:s klimatförhandlingar i Glasgow som fond träffades de nordiska ministrarna för att säkerställa enighet inför klimattoppmötets andra vecka. Ministrarna delar alla uppfattningen att de nordiska länderna tillsammans kan göra ett starkare avtryck i de kommande förhandlingarna.

De nordiska ministrarna prioriterade att träffas inför COP26-förhandlingarna under Nordiska rådets session för att utbyta åsikter och stämma av läget inför klimattoppmötets politiska förhandlingar. Ministrarna gick igenom sitt gemensamma förhandlingsunderlag och diskuterade hur de nordiska länderna tillsammans kan bidra till ett ambitiöst resultat av COP26. Diskussionen leddes av Sveriges miljö- och klimatminister och vice statsminister Per Bolund.

Resultatet av COP26-förhandlingarna är avgörande för att världssamfundet ska kunna bromsa klimatförändringarna. Därför är det också positivt att här i dag få bekräftat att vi i Norden är överens om att arbeta målmedvetet för att säkerställa högre ambitioner i förhandlingarna.

Sveriges miljö- och klimatminister och vice statsminister Per Bolund

Nordiska ministerrådet kommer att närvara under klimatförhandlingarna, där den nordiska paviljongen blir centrum för ett stort antal aktiviteter med utgångspunkt i det nordiska samarbetet på miljö- och klimatområdet. Ett exempel är arrangemanget om mobilisering av privata klimatinvesteringar – en uppföljning av en satsning som initierades av de nordiska miljö- och klimatministrarna 2020.

 

Alla Nordiska ministerrådets aktiviteter under COP26 kommer att strömmas live och är därmed tillgängliga för samtliga nordbor.

Drivkraften bland unga i Norden är enorm

Ministrarna diskuterade också möjligheterna att öka involveringen av unga i politiska processer. Särskilt diskuterades planerna på ett möte nästa år i Stockholm mellan unga i Norden och de nordiska miljö- och klimatministrarna.

 

Krista Mikkonen, Finlands miljöminister: ”Involvering av unga är något vi prioriterar högt i det nordiska samarbetet. Ungas engagemang och input är en stor inspiration för oss politiska beslutsfattare. Särskilt inom området klimat och biologisk mångfald upplever jag att drivkraften bland unga i Norden är enorm, och det ska vi vara väldigt tacksamma för.”

 

Unga nordbor är också involverade i flera av Nordiska ministerrådets aktiviteter under COP26. På programmet står bland annat en presentation av ett alternativt ”COP-avtal”, som innehåller 18 klimatstrategier som antagits av unga från mer än 140 länder, och ”Nordic Youth Position Paper on Biodiversity”, med 19 åtgärdspunkter för att rädda den biologiska mångfalden. Det sistnämnda ståndpunktsdokumentet presenterades vid ministermötet i maj 2021.