De nordiske ministre for klima og miljø sikrer fælles fodslag inden COP26

03.11.21 | Nyhed
De nordiske miljø- og klimaministre til NR Session 2021

De nordiske miljø- og klimaministre er samlet under Nordisk Råds Session 2021. 

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

De nordiske miljø- og klimaministre er samlet under Nordisk Råds Session 2021. 

Med FNs klimaforhandlinger i Glasgow som bagtæppe mødtes de nordiske ministre for at sikre enighed forud for klimatopmødets anden uge. Ministrene deler alle synspunktet, at et fælles Norden kan sikre et mere massivt aftryk på de forestående forhandlinger.

De nordiske ministre prioriterede at mødes forud for COP26-forhandlingerne under Nordisk Råds Session for at udveksle synspunkter og gøre status forud for klimatopmødets politiske forhandlinger. Ministrene genbesøgte deres fælles forhandlingsgrundlag og diskuterede, hvordan de nordiske lande i fællesskab kan bidrage til et ambitiøst udfald af COP26. Diskussionen blev ledet af Sveriges miljø- og klimaminister og vice statsminister, Per Bolund.

Udfaldet af COP26 forhandlingerne er afgørende for, at vi som globalt samfund kan bremse klimaforandringerne. Derfor er det også positivt at få bekræftet her i dag, at vi i Norden er enige om at arbejde målrettet for at sikre øgede ambitioner ved forhandlingerne.

Sveriges miljø- og klimaminister og vice statsminister, Per Bolund

Nordisk Ministerråd vil være til stede under klimaforhandlingerne, hvor den Nordiske Pavillon vil være centrum for et stort antal aktiviteter med det nordiske samarbejde på miljø- og klimaområdet som udgangspunkt. Et eksempel er arrangementet om mobilisering af private klimainvesteringer - en aflægger af en indsats igangsat af de nordiske miljø- og klimaministre tilbage i 2020.

 

Ministerrådets aktiviteter under COP26 bliver alle live streamet og er således tilgængelige for alle borgere i Norden.

Drivkraften hos ungdommen i Norden er enorm

Ministrene diskuterede i tillæg mulighederne for at øge ungdomsinvolveringen i de politiske processer. Særligt blev planerne for et møde mellem nordiske unge og de nordiske miljø- og klimaministre i Stockholm til næste år drøftet.

 

Krista Mikkonen, Miljøminister i Finland: ”Ungdomsinvolvering er noget vi prioriterer højt i det nordiske samarbejde. De unges engagement og input er til stor inspiration for os politiske beslutningstagere. Særligt på klima- og biodiversitetsområdet oplever jeg, at drivkraften hos ungdommen i Norden er enorm, og det skal de have stor tak for”.

 

Den nordiske ungdom er også involveret i flere af Nordisk Ministerråds aktiviteter under COP26. På programmet er blandt andet en præsentation af ’Mock COP-traktaten’, der indeholder 18 klimapolitikker vedtaget af unge fra mere end 140 lande, og ’Nordic Youth Position Paper on Biodiversity’, med 19 handlingspunkter for at redde biodiversiteten. Sidstnævnte blev præsenteret ved ministermødet i maj 2021.