Pohjoismainen (energia)tehokkuus – Green "Growth the Nordic Way" -lehden uusi numero

12.10.15 | Uutinen
New Nordic Climate Solutions
Photographer
Colorbox.com
"Green Growth the Nordic Way" -lehden tuorein numero liittyy Pariisissa 13.–15. lokakuuta järjestettävään World Efficiency -tapahtumaan, joka edeltää COP21-ilmastokokousta. Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden Ranskan-suurlähetystöt esittelevät tapahtumassa lukuisia vihreitä ratkaisuja Pohjoismaiden yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Teemana on "Nordic Efficiency".

"Green Growth the Nordic Way" -verkkolehden uusimmasta numerosta voi lukea kiinnostavasta käyttäjälähtöisestä innovoinnista, jota tehdään kolmivuotisessa Nordic Built Cities -ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on parantaa kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.

Nordsyn-energiatehokkuushankkeen tavoitteena taas on vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä energiamerkinnän ja ekologisen suunnittelun alalla. Samalla pyritään tarjoamaan inspiraatiota muille EU-maille, jotka ovat panemassa täytäntöön näiden alojen direktiivejä.

Lopuksi kerromme pohjoismaisesta energiayhteistyöstä ja Nord Pool Spot -sähköpörssistä, eli maailman yhdentyneimmistä rajat ylittävistä energiamarkkinoista.

World Efficiency -tapahtuman pohjoismaista ohjelmaa täydentää COP21-kokouksen pohjoismainen paviljonki. Siitä kerrotaan enemmän "Green Growth the Nordic Way" -lehden ensi numerossa.

Lisätietoja Nordic Efficiency -tapahtumasta: www.norden.org/ne tai download the catalogue of Nordic Efficiency