Nordisk (energi-)effektivitet – Nyt nummer af “Green Growth the Nordic Way”

12.10.15 | Nyhed
New Nordic Climate Solutions
Photographer
Colorbox.com
Det seneste nummer af “Green Growth the Nordic Way” udkommer i forbindelse med det forberedende COP21-arrangement World Efficiency i Paris den 13.-15. oktober. Under overskriften “Nordic Efficiency” præsenterer Nordisk Ministerråd og de nordiske ambassader i Frankrig en række grønne løsninger – både fra den offentlige og den private sektor.

I det nye nummer af “Green Growth the Nordic Way” kan du læse om spændende brugerdrevet innovation i forbindelse med Nordic Built Cities – et tre-årigt program, der skal føre til bedre byplanlægning og byudvikling i og uden for Norden.

Energieffektivitetsprojektet Nordsyn har som mål at styrke det nordiske samarbejde om miljøvenligt design og energimærkning og skal samtidig fungere som inspiration for andre EU-lande, der implementerer Kommissionens direktiver på disse områder.

Endelig kan du læse om det nordiske energisamarbejde og Nord Pool Spot – verdens mest integrerede energimarked på tværs af landegrænser.

Nordic Efficiency-programmet på World Efficiency vil blive fulgt op af en nordisk pavillon på COP21. Det kan du læse mere om i det kommende nummer af "Green Growth the Nordic Way”.