Nordisk (energi)effektivitet – ny utgave av "Green Growth the Nordic Way"

12.10.15 | Nyhet
New Nordic Climate Solutions
Photographer
Colorbox.com
Den nyeste utgaven av "Green Growth the Nordic Way" blir gitt ut i forbindelse med pre-COP21-arrangementet World Efficiency i Paris 13.–15. oktober. Under overskriften "Nordic Efficiency" presenterer Nordisk ministerråd og de nordiske ambassadene i Frankrike en rekke grønne løsninger – fra både offentlig og privat sektor.

I den nye utgaven av "Green Growth the Nordic Way" kan du lese om den spennende brukerdrevne innovasjonen i forbindelse med Nordic Built Cities, et treårig program for å skape bedre urban planlegging og byutvikling i og utenfor Norden.

Energieffektivitetsprosjektet Nordsyn har som mål å styrke samarbeidet i Norden om økodesign og energimerking og samtidig fungere som en potensiell inspirasjonskilde for andre EU-land som implementerer kommisjonsdirektiver på disse områdene.

Endelig kan du lese om det nordiske energisamarbeidet og Nord Pool Spot, verdens mest integrerte energimarked på tvers av landegrensene.

Nordic Efficiency-programmet på World Efficiency vil bli fulgt opp av en nordisk paviljong på COP21. Du kan lese mer om den i neste nummer av "Green Growth the Nordic Way".