Nordisk (energi-) effektivitet – Nytt nummer av ”Green Growth the Nordic Way”:

12.10.15 | Nyhet
New Nordic Climate Solutions
Fotograf
Colorbox.com
Det senaste numret av ”Green Growth the Nordic Way” ges ut i samband med pre-COP21-evenemanget World Efficiency i Paris den 13–15 oktober. Under rubriken ”Nordic Efficiency” presenterar Nordiska ministerrådet och de nordiska ambassaderna i Frankrike en rad olika gröna lösningar – både från den offentliga och den privata sektorn.

I det nya numret av ”Green Growth the Nordic Way” kan du läsa om den spännande användardrivna innovationen inom Nordic Built Cities, ett treårigt program för att skapa bättre stadsplanering och stadsutveckling i Norden och på andra ställen.

Projektet Nordsyn för en ökad energieffektivitet strävar efter att både stärka samarbetet i Norden inom ekodesign och energimärkning, samtidigt som det också fungerar som möjlig inspiration för andra EU-länder att implementera kommissionens direktiv på dessa områden.

Slutligen kan du läsa om det nordiska energisamarbetet och elbörsen Nord Pool Spot, den mest integrerade gränsöverskridande energimarknaden i världen.

Det nordiska effektivitetsprogrammet på World Efficiency kommer att följas upp av en nordisk paviljong på COP21. Du kan läsa mer om det i det kommande numret av ”Green Growth the Nordic Way”.