Pohjoismainen jäteneuvonta hyödyttää myös Baltian kansalaisia

09.03.21 | Uutinen
Genbrug
Photographer
Unsplash
Jäteneuvonnassa on nykyisin maa- ja jopa kuntakohtaisia eroja. Tämä voi aiheuttaa sekaannusta ja viime kädessä heikentää jätehuollon tehokuutta. Tanskassa onkin kehitetty lajittelun helpottamiseksi piktogrammi- eli kuvamerkkijärjestelmä, ja nyt tätä hyvää käytäntöä ollaan viemässä myös Baltian maihin.

– Hanke on erinomainen esimerkki pohjoismaisesta yhteistyöstä, josta kasvaa ja kehittyy kaikkia osapuolia hyödyttävä pohjoismais-balttilainen hanke. Kuvamerkkijärjestelmä tekee jätteiden lajittelusta helposti ymmärrettävää ja tukee siten kestävää ja ilmastoa säästävää elämäntapaa koko alueella, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian-toimiston johtaja Stefan Eriksson. Valtakunnalliseen käyttöön kehitetyn kuvamerkkijärjestelmän takana ovat Tanskan jäteyhdistys, Tanskan kuntaliitto sekä Tanskan ympäristövirasto, jotka ovat tehneet yhteistyötä suunnittelutoimisto Futun kanssa. Samaista järjestelmää ollaan ottamassa käyttöön useissa Pohjoismaissa, ja nyt Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian-toimisto suunnittelee yhdessä Viron- ja Liettuan-toimistojen kanssa hankkeen laajentamista myös Baltian maihin.

 

Hanke on erinomainen esimerkki pohjoismaisesta yhteistyöstä, josta kasvaa ja kehittyy kaikkia osapuolia hyödyttävä pohjoismais-balttilainen hanke.

Stefan Eriksson, Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian-toimiston johtaja

Ajoitus kohdallaan

Tanskalaisen kuvamerkkijärjestelmän käyttöönotosta kerrottiin Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian-toimiston järjestämässä webinaarissa ”Tips & Tricks for the Baltics!”. Verkkoseminaarin tarkoituksena oli kertoa jätepiktogrammeista saaduista pohjoismaisista kokemuksista sekä käyttöönoton maakohtaisista eroista. Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian-toimiston hankepäällikkö sekä digitalisaatio- ja kestävyysasiantuntija Maija Kale totesi webinaarissa näin:

– Kuvamerkkihanke on tullut Baltiaan juuri oikeaan aikaan, ja tanskalaisjärjestelmästä innostuneiden sidosryhmien joukko kasvaa. Hanke on vain yksivuotinen, mutta toimistomme täällä Latviassa ja muissa Baltian maissa toivovat, että lajittelun parantuminen ja lopulta myös jätteen synnyn väheneminen tukevat kestävää kehitystä.   

 Stefan Eriksson, Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian-toimiston johtaja

Hyötyä myös tuottajille

Jätepiktogrammien standardisointi hyödyttää kansalaisia, koska se helpottaa jätteiden oikeaoppista lajittelua. Samalla se auttaa tuottajia selkeyttämällä pakkausmerkintöjä. Koko Pohjolan ja Baltian alueen yhteinen kuvamerkkijärjestelmä mahdollistaa sekä teollisuuden että tavallisten kuluttajien kannalta selkeän jäteneuvonnan.