Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Nordisk affaldskommunikation gavner borgere i de baltiske lande

09.03.21 | Nyhet
Genbrug
Photographer
Unsplash
I dag varierer formidlingen af affaldssortering fra land til land og i nogle tilfælde fra kommune til kommune. Det kan skabe forvirring blandt borgerne og i sidste ende føre til en ineffektiv affaldshåndtering. I Danmark har man derfor udviklet et fælles piktogramsystem, som skal hjælpe borgerne med at finde ud af, hvor de skal smide deres affald ud. Nu bliver best practice-initiativet promoveret i de baltiske lande.

– Dette projekt er et fremragende eksempel på et nordisk samarbejdsprojekt, som er vokset og har udviklet sig til et nordisk-baltisk projekt, som alle deltagende lande kan forvente at få noget ud af. Et letforståeligt piktogramsystem til affaldssortering kan være med til at fremme en bæredygtig og klimavenlig livsstil blandt alle borgere i regionen, siger Stefan Eriksson, som er direktør for Nordisk Ministerråds kontor i Letland. Det er Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen i samarbejde med virksomheden Futu, som arbejder med strategisk design, der har udarbejdet det fælles piktogramsystem til affaldssortering i hele Danmark. Piktogramsystemet er i gang med at blive implementeret i flere af de nordiske lande, og Nordisk Ministerråds kontor i Letland undersøger sammen med Nordisk Ministerråds kontorer i Estland og Litauen mulighederne for at udvide projektet til de baltiske lande.

 

Dette projekt er et fremragende eksempel på et nordisk samarbejdsprojekt, som er vokset og har udviklet sig til et nordisk-baltisk projekt, som alle deltagende lande kan forvente at få noget ud af.

Stefan Eriksson, direktør for Nordisk Ministerråds kontor i Letland

Timingen er altafgørende

Erfaringerne med at implementere de danske affaldspiktogrammer i de nordiske lande blev præsenteret på webinaret "Tips & Tricks for the Baltics!", som blev afholdt af Nordisk Ministerråds kontor i Letland. Formålet med webinaret var at sætte fokus på de seneste nordiske erfaringer med affaldspiktogrammer samt at dele de konklusioner, man var nået frem til, og beskrive diverse aspekter af implementeringen af affaldspiktogrammerne i de forskellige lande. Maija Kale, som er projektleder og rådgiver i digitalisering og bæredygtighed på Nordisk Ministerråds kontor i Letland, understregede:


– Piktogramprojektet er kommet til de baltiske lande på det helt rigtige tidspunkt, og vi ser flere og flere entusiastiske interessenter, der udviser stor interesse og engagement i det danske piktogramsystem. Selvom projektet kun varer i et år, håber vi på Nordisk Ministerråds kontor i Letland og de øvrige baltiske lande, at affaldssorteringen, og i sidste ende en mindskning af affaldsmængden, vil føre til øget bæredygtighed. 

 Stefan Eriksson, direktør for Nordisk Ministerråds kontor i Letland.

Også en fordel for producenter

Standardiseringen af affaldspiktogrammer vil ikke bare være en fordel for borgerne ved at gøre det nemmere at sortere affald korrekt – den vil også være en fordel for producenter, som kan vælge en tydelig mærkning og dermed forenkle budskabet på emballagen. Et fælles piktogramsystem i hele den nordisk-baltiske region kan sikre et strømlinet budskab, som er lige så tydeligt for den gennemsnitlige forbruger, som det er for producenterne.