Pohjoismainen tuki venäjänkielisen median kehittämiselle Baltian maissa jatkuu

20.04.17 | Uutinen
Rådhuset i Pärnu, Estland
Photographer
Johannes Jansson
Valtaosa Viron, Latvian ja Liettuan venäjänkielisestä väestöstä on täysin riippuvainen Venäjän valtion ohjaamien televisioyhtiöiden tarjoamista uutisista ja ajankohtaisohjelmista. Baltian maiden demokratiakehityksen edistäminen kuitenkin edellyttää laadukasta ja riippumatonta mediatuotantoa myös venäjäksi. Pohjoismainen yhteistyökomitea päätti kokouksessaan Tallinnassa 20. huhtikuuta ryhtyä päärahoittajaksi ohjelmaan, jolla tuetaan mediatuotantoa ja mediakriittistä lähestysmistapaa Baltian maissa.

Pohjoismaiden ministerineuvosto toteutti vuosina 2014–2016 ohjelman, jossa käsiteltiin Baltian maiden venäjänkielisen vähemmistön mediatuotantoa, -osaamista ja -kritiikkiä. Ohjelma oli menestys ja herätti suurta kiinnostusta niin mediakentällä kuin poliittisestikin. Uuden ohjelman tavoitteena on jatkaa Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimivien riippumattomien venäjänkielisten medioiden tukemista ja vahvistaa niiden toimintaa.

- Edellinen media-alan yhteistyöhanke osoitti, että kyseessä on ala, jossa todella voidaan hyödyntää Pohjoismaiden kokemuksia, toteaa Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten. Uskomme, että myös uusi ohjelma tulee osoittamaan tämän, hän jatkaa.

Ohjelmassa muun muassa myönnetään tuotantotukea toimittajille, jotka työskentelevät mediatuotantojen parissa, joiden tavoitteena on nimenomaan osallistaa venäjän- ja puolankielisiä vähemmistöjä poliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Painopiste on myös toimittajien jatkokouluttamisessa journalistisen työn etiikkaa ja taloutta koskevissa asioissa sekä juridisissa kysymyksissä. Tarkoituksena on laatia journalistisen työn juridinen käsikirja käytännön apuvälineeksi toimittajille media-alan lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi tullaan maksamaan suoraa kehitys- ja tuotantotukea Virossa toimivalle venäjänkieliselle televisiokanava ETV+:lle sekä latvialaisille radiotuotannoille. Eastern Europe Studies Centre tulee myös koordinoimaan Liettuan venäläis- ja puolalaisvähemmistöjen ohjelmien tuotantoa.

Tärkeä osa ohjelmaa on levittää tietoa media- ja lähdekritiikistä niin toimittajille, opettajille kuin median kuluttajillekin.

Ohjelma toteutetaan vuosina 2017–2018 yhteistyössä ministerineuvoston Baltian-toimistojen ja paikallisten kumppaneiden kanssa. Sen kokonaisbudjetti on noin 4,8 miljoonaa Tanskan kruunua. Pohjoismaiden ministerineuvoston osuus rahoituksesta on runsaat 80 prosenttia.