Fortsatt nordisk støtte til medieutvikling for de russiskspråklige i Baltikum

20.04.17 | Nyhet
Rådhuset i Pärnu, Estland
Photographer
Johannes Jansson
Størstedelen av den russiskspråklige befolkningen i Estland, Latvia og Litauen er helt avhengige av nyheter og aktualiteter fra de statlig styrte tv-selskapene i Russland. En forutsetning for å fremme demokratiutviklingen i de baltiske landene er kvalitativ og uavhengig medieproduksjon også på russisk. Den nordiske samarbeidskomiteen vedtok på sitt møte i Tallinn 20. april å gå inn som økonomisk hovedbidragsyter i et program for å støtte medieproduksjon og en mediekritisk holdning i Baltikum.

Nordisk ministerråd gjennomførte i 2014-16 et program som omfattet både medieproduksjon, mediekunnskap og mediekritikk for den russiskspråklige minoriteten i de baltiske landene. Programmet var en suksess og vakte stor interesse både på mediefeltet og politisk. Det nye programmet har som målsetning å fortsette å støtte og konsolidere virksomheten innenfor de uavhengige russiskspråklige mediene i Estland, Latvia og Litauen.

– Det tidligere mediesamarbeidsprosjektet viste at dette er et område der de nordiske erfaringene virkelig kommer til nytte, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten. – Vi går ut fra at det nye programmet kommer til å bekrefte dette, fortsetter han.

I programmet inngår blant annet produksjonsstøtte til journalister som jobber med medieproduksjoner som har som uttrykkelig målsetning å inkludere både de russisk- og polskspråklige minoritetene i den politiske debatten og samfunnsdebatten.

Det fokuseres også på videreutdanning av journalister, blant annet om etikk og økonomi i journalistikken, og aktuelle juridiske spørsmål. En juridisk håndbok for journalistarbeid vil også bli utarbeidet. Håndboka skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for journalister i spørsmål som berører lovgivningen på medieområdet.

Direkte utviklings- og produksjonsstøtte vil også bli utbetalt til den russiskspråklige tv-kanalen ETV+ i Estland og til radioproduksjoner i Latvia. Dessuten kommer Eastern Europe Studies Centre til å koordinere produksjon av programmer om de russiske og polske minoritetene i Litauen.

En viktig del av programmet er å spre kunnskap om medie- og kildekritikk, både til journalister, lærere og mediebrukere.

Programmet blir gjennomført i 2017 og 2018 i samarbeid mellom ministerrådets kontorer i landene og lokale parter. Totalbeløpet for programmet er ca. 4,8 millioner DKK, og drøyt 80 % av dette finansieres av Nordisk ministerråd.