Fortsat nordisk støtte til medieudvikling for de russisksprogede i Baltikum

20.04.17 | Nyhed
Rådhuset i Pärnu, Estland
Fotograf
Johannes Jansson
Hovedparten af den russisksprogede befolkning i Estland, Letland og Litauen er helt afhængige af nyheder og aktuelle emner fra de statsligt kontrollerede tv-selskaber i Rusland. En forudsætning for at fremme demokratiudviklingen i de baltiske lande er en kvalitativ og uafhængig medieproduktion – også på russisk. Den nordiske samarbejdskomité besluttede på sit møde i Tallinn den 20. april at deltage som hovedfinancier i et program for at støtte medieproduktion og en mediekritisk tilgang i Baltikum.

Nordisk Ministerråd gennemførte i årene 2014-16 et program som omfattede både medieproduktion, mediekundskab og mediekritik for det russisksprogede mindretal i de baltiske lande.. Programmet var en succes og vakte stor interesse både blandt medier og rent politisk. Det nye program har som målsætning at fortsætte med at støtte og konsolidere aktiviteterne blandt de uafhængige russisksprogede medier i Estland, Letland og Litauen.

– Det tidligere mediesamarbejdsprojekt viste at dette er et område hvor de nordiske erfaringer virkelig kommer til gavn, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybråten. Vi går ud fra at det nye program kommer til at bekræfte dette, tilføjer han.

I programmet indgår blandt andet produktionsstøtte til journalister som arbejder med medieproduktioner som udtrykkeligt har som målsætning at inkludere både de russisk- og polsktalende mindretal i den politiske og den samfundsmæssige debat.

Der er også fokus på videreuddannelse af journalister, blandt andet når det gælder etik og økonomi inden for journalistik samt juridiske spørgsmål. Der bliver snart udarbejdet en juridisk håndbog for journalistisk arbejde. Håndbogen skal fungere som et praktisk hjælpemiddel for journalister i spørgsmål som vedrører lovgivningen på medieområdet.

Der bliver også udbetalt direkte udviklings- og produktionsstøtte til den russisksprogede tv-kanal ETV+ i Estland og til radioproduktioner i Letland. Desuden vil Eastern Europe Studies Centre koordinere produktionen af programmer om de russiske og polske minoriteter i Litauen.

En vigtig del af programmet er at øge kendskabet til medie- og kildekritik blandt både journalister, lærere og medieforbrugere.

Programmet gennemføres i 2017-2018 i et samarbejde mellem ministerrådets kontorer i landene og lokale partnere. Programmets samlede budget er på cirka 4,8 millioner danske kroner, og heraf finansieres godt 80 % af Nordisk Ministerråd.