Pohjoismais-venäläisen terveysyhteistyön painopiste muuttuu

05.12.18 | Uutinen
Sygeplejersker
Valokuvaaja
Yadid Levy / Norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Luoteis-Venäjän terveysyhteistyössä lisätään kahden seuraavan vuoden aikana antibioottiresistenssiä koskevaa tietämystä terveydenhuoltohenkilöstön ja väestön keskuudessa. Pohjoismainen yhteistyökomitea päätti kokouksessaan 11. joulukuuta varata tarkoitukseen kuusi miljoonaa Tanskan kruunua.

Antibioottiresistenssiin liittyvä yhteistyö on jatkoa temaattiselle yhteistyöohjelmalle, jonka toteutus alkoi vuonna 2017. Kahden ensimmäisen vuoden aikana on keskitytty hiviin, aidsiin ja tuberkuloosiin, ja tuloksiin ovat olleet tyytyväisiä sekä Venäjän viranomaiset että Pohjoismaiden ministerineuvosto. Venäläiset ovat myös hyvin halukkaita jatkamaan yhteistyötä.

 

Molempia hyödyttävää yhteistyötä

– Antibioottiresistenssi on rajat ylittävä monikansallinen ongelma, ja Venäjä ja Pohjoismaat kokevat alan yhteistyöverkoston rakentamisen hyödyttävän molempia osapuolia. Näin sanoo yhteistyökomitean kokousta johtanut Ruotsin ulkoministeriön kanslianeuvos Andreas Ekengren.

Ohjelman tavoitteena on vaihtaa tietoja ja asiantuntemusta sekä tukea Venäjän kansallisen resistenssistrategian toteutusta Luoteis-Venäjällä. Ohjelmassa myös koulutetaan terveydenhuoltohenkilöstöä ja keskitytään toisaalta antibioottien käyttöön, toisaalta mahdolliseen resistenssiin Luoteis-Venäjällä ja Pohjoismaissa.

Ohjelman hallintoelimenä toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).