Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nytt fokus i nordisk-ryskt hälsosamarbete

05.12.18 | Nyhet
Sygeplejersker
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Under de kommande två åren kommer Nordiska ministerrådets hälsosamarbete i Nordvästryssland att fokusera på att öka kunskapen om antibiotikaresistens, både bland hälsovårdspersonal och bland befolkningen helt generellt. På sitt möte den 11. december beslöt Nordiska samarbetskommittén att reservera sex miljoner DKK för ändamålet.

Samarbetet kring antibiotikaresistens blir en fortsättning på ett tematiskt samarbetsprogram som inleddes 2017. De första två åren har programmets fokus varit på HIV/AIDS och tuberkulos, och både de ryska myndigheterna och Nordiska ministerrådet har varit nöjda med samarbetet och dess resultat. Från rysk sida finns det också ett stort intresse för en fortsättning på hälsosamarbetet.

 

Ett samarbete som gynnar bägge parter

-Antibiotikaresistens är ett globalt och gränsöverskridande problem, och den gemensamma bedömningen både från nordisk och rysk sida är att det kommer att gynna bägge parter att bygga upp ett samarbetsnätverk på det här området, säger kansliråd Andreas Ekengren från UD i Sverige, som ledde Nordiska samarbetskommitténs möte.

Målsättningen med programmet är att utväxla både expertis och data, och att stödja genomförandet av den ryska nationella antibiotikaresistensstrategin i Nordvästryssland. Utöver det kommer programmet också att omfatta bland annat utbildning av hälsovårdspersonal och fokusera på både antibiotikaanvändning och eventuell -resistens bland befolkningen i Nordvästryssland och Norden.

Institutet för hälsa och välfärd i Finland THL fungerar som förvaltningsorgan för programmet.

 

Contact information