Pohjolan kaikilla alueilla on voitava asua, elää ja yrittää

18.06.24 | Uutinen
MR-Regional
Valokuvaaja
Josefin Larnemark
Vihreän siirtymän on luotava kehitystä ja mahdollisuuksia kaikkialla Pohjolassa. Innovoinnille, kehitykselle ja työllisyydelle on lisäksi oltava suotuisat edellytykset myös harvaan asutuilla alueilla. Ilmastonmuutos ja turvallisuuspoliittinen tilanne ovat osoittaneet selvästi, että Pohjoismaiden alueilta pitää löytyä sietokykyä, sopeutumiskykyä ja kriisivalmiutta. Siksi Pohjolassa pitää vahvistaa sekä kilpailukykyä että häiriönsietokykyä.

Pohjoismaiden aluepolitiikasta vastaavat ministerit kokoontuivat tänään Ruotsin Karlstadissa. Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Ruotsi korosti kokouksessa sitä, että vetovoimaisia, kilpailukykyisiä ja häiriönsietokykyisiä alueita pitää löytyä koko Pohjolasta, niin kaupunki- kuin maaseutualueiltakin.  

– Meidän pitää lisätä asumisen, elämisen ja yrittämisen vetovoimaa kaikkialla Pohjoismaissa ja yli maidemme välisten rajojen. Tämä on ratkaisevan tärkeää siviilivalmiuden, vihreän siirtymän sekä elinkeinoelämän kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta. Työn tärkeitä osatekijöitä ovat aluepolitiikka, maankäytön suunnittelu ja pohjoismainen yhteistyö, sanoo Ruotsin maaseutuministeri Peter Kullgren.

Alueellista siviilivalmiutta

Ilmastonmuutos ja muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne ovat osoittaneet selvästi, että Pohjoismaiden alueilta pitää löytyä sietokykyä, sopeutumiskykyä ja valmiutta mahdollisten kriisitilanteiden varalta. Kyse voi olla sekä luonnonkatastrofeista että kielteisestä ulkopuolisesta vaikuttamisesta. Tärkeänä osana tätä on vahva alueellinen siviilivalmius. Se auttaa varmistamaan, että liikenne, energia- ja elintarvikehuolto sekä yksityiset ja julkiset palvelut toimivat myös kriisitilanteissa ja Pohjoismaiden maaseutualueilla. Pohjoismaiden alueministerit ovat siksi antaneet Nordregiolle tehtäväksi laatia käytännön suosituksia siitä, miten Pohjoismaiden aluepolitiikalla voidaan vahvistaa alueellista siviilivalmiutta ja häiriönsietokykyä. Raportti ja suositukset esitellään vuoden 2025 alussa.

Vetovoimaa ja kehitystä kaikkialla Pohjoismaissa

Jos Pohjolan halutaan olevan vihreä, kilpailukykyinen, häiriönsietokykyinen ja sosiaalisesti tasapainoinen alue, kaikkialla Pohjolassa pitää olla kunnolliset edellytykset asua, elää, työskennellä, opiskella ja yrittää. Koko Pohjolassa on lisäksi oltava hyvät ja turvalliset elinolot niin arjessa kuin kriisitilanteissakin. Kun Pohjoismaat etsivät ratkaisuja vihreään siirtymään ja vahvaan aluekehitykseen, lähtökohtana tulee käyttää Pohjoismaiden alueiden vahvuuksia ja paikallista sopeutumiskykyä. Tähän keskitytään myös aluekehittämisen ja aluesuunnittelun tulevassa yhteistyöohjelmassa, joka julkistetaan Pohjoismaiden neuvoston istunnossa lokakuussa.

Meidän pitää lisätä asumisen, elämisen ja yrittämisen vetovoimaa kaikkialla Pohjoismaissa ja yli maidemme välisten rajojen. Tämä on ratkaisevan tärkeää siviilivalmiuden, vihreän siirtymän sekä elinkeinoelämän kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta. Työn tärkeitä osatekijöitä ovat aluepolitiikka, maankäytön suunnittelu ja pohjoismainen yhteistyö.

Peter Kullgren, Ruotsin maatalousministeri
Esityslistan muut asiat

Ministerit keskustelivat myös State of the Nordic Region 2024 -raportista, jossa esitellään Pohjoismaiden viimeisintä väestö-, työmarkkina- ja talouskehitystä alueellisesta ja paikallisesta näkökulmasta. Nordregio julkaisee raportin 19. kesäkuuta 2024. Ministerit hyväksyivät myös aluekehittämistä ja aluesuunnittelua koskevan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2030 saakka. Ne julkistetaan syksyllä Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä.