Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danish.

Vi skal kunne bo, leve og drive virksomhed i alle regioner i Norden

18.06.24 | Fréttir
MR-Regional
Ljósmyndari
Josefin Larnemark
Den grønne omstilling skal skabe udvikling og muligheder i alle dele af Norden, og der skal være gode rammer for innovation, udvikling og beskæftigelse, ikke mindst i tyndt befolkede områder. Klimaforandringer og den sikkerhedspolitiske situation har tydeliggjort behovet for, at de nordiske regioner er både modstandskraftige, tilpasningsparate og forberedte på krisesituationer. Derfor er det vigtigt at styrke både konkurrenceevnen og modstandsdygtigheden i Norden.

Det nordiske ministre på regionalområdet mødtes i dag i Karlstad, Sverige. Her satte det svenske formandskab for Nordisk Ministerråd fokus på at have attraktive, konkurrencedygtige og modstandsdygtige regioner i hele Norden – både i byer og i landdistrikter.  

- Vi skal gøre det endnu mere attraktivt at bo, leve og drive virksomhed i alle dele af Norden og over vores nordiske grænser. Det er afgørende både for civilberedskabet, den grønne omstilling og for at styrke erhvervslivets udvikling og konkurrencedygtighed. Her spiller regionalpolitikken, vores fysiske planlægning og det nordiske samarbejde en vigtig rolle, lyder det fra Peter Kullgren, Landsbygdsminister i Sverige. 

Regionalt civilt beredskab 

Klimaforandringer og den forandrede sikkerhedspolitiske situation har tydeliggjort behovet for, at de nordiske regioner er både modstandskraftige, tilpasningsparate og forberedt på mulige krisesituationer. Det være sig fra naturrelaterede katastrofer eller udefrakommende negative påvirkninger. Et stærkt regionalt civilberedskab er en vigtig del af dette. Så borgere i Norden har adgang til transport, el- og livsmiddelforsyninger samt private og offentlige tjenesteydelser, også i tilfælde af krisesituationer. Det gælder ikke mindst i de nordiske landdistrikter. De nordiske regionalministre har derfor givet Nordregio til opgave at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan regionalpolitikken i de nordiske lande kan bidrage til at styrke regionalt civilberedskab og robusthed. Rapporten og anbefalingerne præsenteres primo 2025.   

Attraktive levevilkår og udvikling i alle dele af Norden 

Et grønt og konkurrencedygtigt og modstandsdygtigt Norden i social balance forudsætter, at det er attraktivt at bo, leve, arbejde, studere og drive virksomhed i hele Norden. Og at der er trygge og gode levevilkår i alle dele af Norden – både i hverdagen og i krisesituationer. Det er vigtigt, at løsningerne på de udfordringer, som de nordiske lande står over for i forhold til at fremme den grønne omstilling og sikre et stærkt, konkurrencedygtigt og omstillingsparat Norden, bygger på de nordiske regioners styrker og den lokale tilpasningsevne. Det vil et kommende samarbejdsprogram på området fokusere på. Det lanceres i oktober på Nordisk Råds Session. 

Vi skal gøre det endnu mere attraktivt at bo, leve og drive virksomhed i alle dele af Norden og over vores nordiske grænser. Det er afgørende både for civilberedskabet, den grønne omstilling og for at styrke erhvervslivets udvikling og konkurrencedygtighed. Her spiller regionalpolitikken, vores fysiske planlægning og det nordiske samarbejde en vigtig rolle.

Peter Kullgren, Landsbygdsminister i Sverige
Øvrige punkter på mødet

Ministrene drøftede også State of the Nordic Region 2024-rapporten, som viser den seneste udvikling i demografi, arbejdsmarked og økonomi i Norden ud fra et regionalt/lokalt perspektiv. Rapporten lanceres af Nordregio den 19. juni 2026. Ministrene vedtog desuden de fælles mål og prioriteringer for det nordiske samarbejde om regionaludvikling og fysisk planlægning frem til 2030, som offentliggøres i efteråret i forbindelse med Nordisk Råds session.