Politiikkadialogista vahvistusta Pohjoismaiden ja Kanadan kulttuuriyhteistyölle

05.04.22 | Uutinen
Outi Pieski, Gorži at Nordic Lights Festival, Nordic Bridges
Valokuvaaja
Brian Medina

Outi Pieskin valoinstallaatio Gorži Toronton Nordic Bridges -festivaalin tapahtumassa vuonna 2022. 

Syksyllä 2021 toteutettiin virtuaalinen keskustelusarja, jossa käytiin Pohjoismaiden ja Kanadan välistä dialogia taide- ja kulttuuripolitiikasta. Yhteensä 180 osallistujaa tarkasteli aiheita, jotka liittyivät kestävän kehityksen kulttuuriseen ulottuvuuteen ja vihreään siirtymään, verkkosisältöjen monimuotoisuuteen sekä liikkuvuuden ja kulttuuriviennin tulevaisuuteen. Keskustelujen annista on nyt julkaistu tiivistelmä, jossa esitellään 12 kiinnostavaa päätelmää.

Pohjoismaiden ja Kanadan virkamiehet ja asiantuntijat kävivät syys–joulukuussa 2021 kolme poliittista verkkokeskustelua. Keskustelusarja osoitti, että Pohjola ja Kanada ovat sitoutuneet kulttuurisesti kestävään kehitykseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Yhteiset huolenaiheet ja aloitteet osoittavat lisäksi, että Pohjola ja Kanada pyrkivät taidetta ja kulttuuria tukemalla ja hyödyntämällä vahvistamaan demokratioitaan sekä sosiaalista osallisuutta, koheesiota ja hyvinvointia yhteiskunnissaan.

Kestävän kehityksen kulttuurinen ulottuvuus

Systeemisen muutoksen työkalut, kansainvälinen osallistuminen ja misinformaation torjuminen ovat muutamia esimerkkejä aiheista, joihin raportin ”Changing the system – promoting cultural sustainable development and diversity” 12 päätelmää keskittyvät. Lisäksi tarkastellaan kulttuurin puuttumista kestävän kehityksen tavoitteista sekä haasteita, joita liittyy kulttuurin sisällyttämiseen Agenda 2030:n täytäntöönpanostrategioihin ja raportointijärjestelmiin.

”Pelkistäen voidaan todeta, että eri raportointijärjestelmien välisen koordinaation ja keskinäisten synergioiden puute saattaa johtaa tärkeiden tulosten sivuuttamiseen”, totesi opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake.  

Hiilineutraali kulttuuripanostus

Keskustelut käytiin Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvoston puheenjohtajamaan Suomen sekä Kanadan kulttuuriperintöministeriön aloitteesta, ja ne edelsivät Kanadassa vuonna 2022 järjestettävää Nordic Bridges -kulttuuripanostusta. Keskustelujen tarkoituksena oli täydentää panostuksessa tehtävää taiteilijayhteistyötä tiivistämällä pohjoismais-kanadalaisia kontakteja myös kulttuuripolitiikassa ja ohjelmien hallinnoinnissa. Lisäksi haluttiin jakaa osaamista ja rakentaa verkostoja sekä vahvistaa kestävän kehityksen kulttuurista ulottuvuutta.

Nordic Bridgesin hankepäällikkö ja Toronton Harbourfront Centre -kulttuurikeskuksen johtaja Laura McLeod kertoi keskuksen strategiasta, jonka tavoitteena on hiilineutraalin kulttuuripanostuksen järjestäminen:

”Haluamme olla hiilineutraali festivaali. Emme halua kuormittaa maapalloa millään tavoin. Tavoite on rohkea, mutta lisäsimme budjettiin ylimääräisen rivin, joka sisälsi vaadittavat investoinnit. Olemme sitoutuneet tavoitteeseen niin pienissä kuin suurissakin asioissa, aina hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista ruokahävikin välttämiseen tapahtumissa. Tämä edustaa uutta tuotantotapaa Harbourfront Centressä.”

Asiantuntijoiden näkemyksiä ja päätelmiä

Englanninkielinen raportti ”Changing the system – promoting cultural sustainable development and diversity: Expert opinions from the Culture and Arts Policy Dialogues between Canada and the Nordics in 2021” on luettavissa verkossa (linkki alapuolella).