Politiska dialoger stärker kultursamarbetet mellan Norden och Kanada

05.04.22 | Nyhet
Outi Pieski, Gorži at Nordic Lights Festival, Nordic Bridges
Fotograf
Brian Medina

Outi Pieskis ljusinstallation Gorži på festivalen Nordic Lights i Toronto under Nordic Bridges 2022. 

En serie virtuella nordisk-kanadensiska politiska dialoger om konst och kultur ägde rum hösten 2021. Sammanlagt 180 deltagare diskuterade aktuella frågor som rör den kulturella dimensionen av hållbar utveckling och grön omställning, innehållsmässig mångfald på nätet samt framtiden för rörlighet och kulturexport. I en sammanfattning av resultatet som nu har publicerats presenteras tolv intressanta slutsatser.

Under september–december 2021 hölls tre online-dialoger med högre tjänstemän och experter från Norden och Kanada. Av dessa politiska dialoger framgick det tydligt att Norden och Kanada har åtagit sig att verka för kulturell hållbar utveckling och mångfald både på nationell och internationell nivå. Gemensamma utmaningar och initiativ visar att Norden och Kanada strävar efter att främja starka demokratier, social inkludering, sammanhållning och välfärd i samhällena genom att stödja och dra nytta av konst och kultur.

Den hållbara utvecklingens kulturella dimension

Verktyg för systematisk förändring, internationellt engagemang och bekämpning av felaktig och vilseledande information är bara några av de tolv slutsatser som presenteras i rapporten ”Changing the system – promoting cultural sustainable development and diversity”. Avsaknaden av kultur i målen för hållbar utveckling och utmaningarna att integrera kultur i Agenda 2030:s genomförandestrategier och rapporteringsmetoder lyfts också fram.

”Enkelt uttryckt kan bristen på koppling och synergier mellan olika rapporteringssystem leda till att man bortser från viktiga resultat”, säger Kimmo Aulake, konsultativ tjänsteman vid undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

Utsläppsneutrala kultursatsningar

Dialogerna initierades av det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet för kultur och Kanadas kulturministerium Canadian Heritage under året som ledde upp till den nordiska kultursatsningen Nordic Bridges i Kanada 2022. Syftet var att komplettera Nordic Bridges och dess samarbete mellan konstnärer med fördjupade nordisk-kanadensiska kontakter inom kulturpolitik och programadministration, utbyta kunskap och bygga nätverk samt stärka den hållbara utvecklingens kulturella dimension.

Laura McLeod, projektledare för Nordic Bridges och chef för kulturellt engagemang på Harbourfront Centre, delade med sig av centrets strategi att göra kultursatsningen koldioxidneutral:

”Vårt mål är att vara en koldioxidneutral festival. Evenemangen ska inte belasta planeten. Det är ett djärvt mål, men vi lade till en separat budgetpost med nödvändiga investeringar för att uppnå detta. Målet inbegriper såväl smått som stort, allt från koldioxidkompensation till noll matsvinn i evenemangen. Det är Harbourfront Centres nya sätt att producera.”

Expertutlåtanden och slutsatser

Rapporten ”Changing the system – promoting cultural sustainable development and diversity: Expert opinions from the Culture and Arts Policy Dialogues between Canada and the Nordics in 2021” kan läsas online via länken nedan.