Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Politiske dialoger styrker det nordisk-kanadiske kultursamarbeidet

05.04.22 | Nyhed
Outi Pieski, Gorži at Nordic Lights Festival, Nordic Bridges
Photographer
Brian Medina

Outi Pieskis lysinstallasjon “Gorži” på festivalen Nordic Lights i Toronto under Nordic Bridges 2022.  

En rekke virtuelle nordisk-kanadiske politiske dialoger om kunst og kultur fant sted høsten 2021. Til sammen 180 deltakere tok for seg aktuelle spørsmål knyttet til den kulturelle dimensjonen av bærekraftig utvikling og det grønne skiftet, innholdsmangfold på nettet samt framtiden for bevegelighet og kultureksport. En oppsummering av resultatet er nå publisert og presenterer tolv interessante konklusjoner.

I perioden september–desember 2021 ble det avholdt tre online-dialoger med høyere tjenestemenn og eksperter fra Canada og Norden. Disse politiske dialogene mellom Canada og Norden viste tydelig at regionene er engasjert i kulturell bærekraftig utvikling og mangfold både nasjonalt og internasjonalt. Felles interesser og initiativer viser at Canada og Norden ønsker å fremme sterke demokratier, sosial inkludering, samhold og velferd i samfunnene ved å støtte og dra nytte av kunst og kultur.

Den kulturelle dimensjonen ved bærekraftig utvikling

Verktøy for systematisk endring, internasjonalt engasjement og bekjempelse av feilinformasjon og villedende informasjon er bare noen av av de tolv temaene som ble presentert i rapporten ”Changing the system – promoting cultural sustainable development and diversity”. Kulturens fravær i målene for bærekraftig utvikling og utfordringene med å integrere kultur i Agenda 2030s gjennomføringsstrategier og rapporteringsmetoder blir også framhevet.

”Enkelt sagt kan mangelen på sammenheng og synergier mellom ulike rapporteringssystemer føre til at man overser viktig momenter”, sier Kimmo Aulake, seniorrådgiver ved det finske utdanningsdepartementet.  

Utslippsnøytrale kultursatsinger

Dialogene ble initiert av det finske formannskapet for Nordisk ministerråd for kultur og Canadian Heritage året før den nordiske kultursatsingen Nordic Bridges i Canada i 2022. Hensikten var å supplere Nordic Bridges og satsingens samarbeid mellom kunstnere med dypere nordisk-kanadiske kontakter innenfor kulturpolitikk og programadministrasjon, dele kunnskap og bygge nettverk samt styrke den kulturelle dimensjonen ved bærekraftig utvikling.

Laura McLeod, prosjektleder for Nordic Bridges og sjef for kulturelt engasjement ved Harbourfront Centre, formidlet senterets strategi med å gjøre Nordic Bridges til en karbonnøytral satsing:

“Målet vårt er at dette skal være en karbonnøytral festival. Vi sikter mot at den overhodet ikke skal gå ut over planeten. Det er dristig, men vi la inn en egen post i budsjettet for å vise hva som må investeres for å få det til å skje. CO2-kompensasjon, null matsvinn, alt fra det minste til det største – vi er engasjert i dette. Det er veien videre i Harbourfront Centres produksjoner.”

Ekspertuttalelser og konklusjoner

Dokumentet ”Changing the system – promoting cultural sustainable development and diversity: Expert opinions from the Culture and Arts Policy Dialogues between Canada and the Nordics in 2021” kan leses på nettet (lenke under).