Professori Inge Lorange Backerista pohjoismaisen oikeusyhteistyön selvitysmies

28.03.17 | Uutinen
Professor Inge Lorange Backer og Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten
– Pohjoismaisella oikeusyhteistyöllä on pitkät perinteet, mutta sen luonne on muuttunut EU-lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden vuoksi. Nyt on hyvä käydä pohjoismaisen oikeusyhteistyön muodot ja mahdollisuudet läpi ja tukea siten tavoitetta Pohjolasta maailman integroiduimpana alueena, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.

Professori Inge Lorange Backer toteaa, että oikeusyhteistyötä koskevasta selvityksestä tulee kiinnostava tehtävä Euroopassa tapahtuvien muutosten vuoksi. Backer oli vuosina 1995–2008 jäsenenä Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisessa oikeusyhteistyön virkamieskomiteassa, ja hänellä on pitkä työkokemus eri ministeriöistä ja Oslon yliopistosta.

– Euroopan muuttuminen voi tarjota pohjoismaiselle yhteistyölle uuden mahdollisuuden. Pohjoismainen malli saa osakseen kansainvälistä huomiota, ja lainsäädäntö on mallin keskeinen osa. Selkeä ja kansalaisista huolen pitävä lainsäädäntö kiinnostaa myös Pohjoismaiden ulkopuolella, Backer sanoo.

Raportin julkistus vuoden 2018 alussa

Pohjoismaiden välinen liikkuvuus on suurta. Inge Lorange Backer haluaakin selvittää, voitaisiinko oikeusyhteistyötä hyödyntää kansalaisten asumista, työskentelyä tai opiskelua haittaavien rajaesteiden poistamisessa.

Selvitys on määrä julkistaa 20. tammikuuta 2018. Toimeksiantajina ovat pohjoismaiset yhteistyöministerit ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.