Professor Inge Lorange Backer skal udrede det nordiske lovsamarbejde

28.03.17 | Nyhed
Professor Inge Lorange Backer og Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten
– Det nordiske lovsamarbejde hviler på en lang tradition, men samarbejdet har ændret karakter i kraft af landenes forpligtelser i forhold til EU-lovgivningen. Det er godt at vi nu får en gennemgang af fremtidens muligheder og former for nordisk samarbejde om lovgivningen i lyset af ambitionen om Norden som verdens mest integrerede region, siger generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Dagfinn Høybråten.

Professor Inge Lorange Backer siger at udredningen af lovsamarbejdet bliver en spændende opgave i en tid hvor Europa er under forandring. Backer har tidligere siddet i Nordisk Embedsmandskomité for Lovsamarbejde (1995-2008), og han har lang erfaring fra ministerier og Universitetet i Oslo.

– Et forandret Europa kan betyde nye initiativer i det nordiske samarbejde. Den nordiske model vækker international interesse, og lovgivningen er en integreret del af modellen. En tydelig lovgivning som tager hensyn til borgerne vækker også interesse uden for Norden, siger Backer.

Rapporten offentliggøres i begyndelsen af 2018.

Der er en høj grad af mobilitet landene imellem, og Inge Lorange Backer er interesseret i at undersøge om lovsamarbejdet kan være med til at fjerne nogle af de grænsehindringer som i dag kan være et irritationsmoment for borgere som lever, arbejder eller studerer på tværs af grænserne i Norden.

Udredningen forventes at blive offentliggjort den 20. januar 2018. De nordiske samarbejdsministre og Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybråten, står bag opgaven.