Professor Inge Lorange Backer skal utrede det nordiske lovsamarbeidet

28.03.17 | Nyhet
Professor Inge Lorange Backer og Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten
- Nordisk lovsamarbeid har lange tradisjoner, men har med landenes forpliktelser i forhold til EU-lovgivningen endret karakter. Det er bra at vi nå får en gjennomgang av muligheter og former for nordisk samarbeid om lovgivning framover i lys av ambisjonen om Norden som verdens mest integrerte region, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten.

Professor Inge Lorange Backer sier at utredningen av lovsamarbeidet blir et spennende oppdrag i en tid der Europa er i endring. Backer har tidligere vært representant i Nordisk ministerråds embetsmannskomité for lovgivningsspørsmål (1995-2008), og har lang erfaring fra departement og Universitetet i Oslo.

-  Et endret Europa kan bety en ny giv for det nordiske samarbeidet. Den nordiske modellen vekker interesse internasjonalt, og lovgivningen er en integrert del av modellen. En klar lovgiving som ivaretar borgerne vekker interesse også utenfor Norden, sier Backer.

Rapporten offentliggjøres i starten av 2018

Det er en stor grad av mobilitet landene imellom, og Inge Lorange Backer er interessert i å utforske om lovsamarbeidet kan være med på å rive ned noen av grensehindrene som i dag kan irritere borgere som lever, arbeider eller studerer på tvers av grensene i Norden.

Utredningen forventes å bli offentliggjort 20.januar 2018. Det er de nordiske samarbeidsministerne og Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten som står bak oppdraget.