Professor Inge Lorange Backer ska utreda det nordiska lagsamarbetet

28.03.17 | Nyhet
Professor Inge Lorange Backer og Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten
– Det nordiska lagsamarbetet har långa traditioner men har på grund av ländernas förpliktelser till EU-lagstiftningen ändrat karaktär. Det är bra att vi nu får en genomgång av möjligheter och former för ett framtida nordiskt samarbete om lagstiftning med tanke på ambitionen om Norden som världens mest integrerade region, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Professor Inge Lorange Backer säger att utredningen av lagsamarbetet blir ett spännande uppdrag i en tid när Europa förändras. Backer har tidigare varit representant i Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för lagstiftningsfrågor (1995–2008) och har lång erfarenhet från departement och Universitetet i Oslo.

– Ett förändrat Europa kan innebära ett uppsving för det nordiska samarbetet. Den nordiska modellen väcker intresse internationellt, och lagstiftningen är en integrerad del av modellen. En tydlig lagstiftning som skyddar medborgarna väcker intresse även utanför Norden, säger Backer.

Rapporten publiceras i början av 2018

Rörligheten mellan länderna är stor, och Inge Lorange Backer är intresserad av att utforska om lagsamarbetet kan bidra till att riva ner några av de gränshinder som i dag kan irritera medborgare som bor, arbetar eller studerar över gränserna i Norden.

Utredningen förväntas bli publicerad den 20 januari 2018. Det är de nordiska samarbetsministrarna och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten som står bakom uppdraget.