Tanskan uusi yhteistyöministeri korostaa Visio 2030 -työn tärkeyttä

22.12.22 | Uutinen
Louise Schack Elholm
Photographer
Steen Brogaard
Louise Schack Elholm on nimitetty Tanskan pohjoismaisen yhteistyön ministeriksi osana maan uutta hallitusyhteistyötä, johon kuuluvat sosiaalidemokraatit, liberaalipuolue Venstre ja keskustapuolue Moderaterne.

Louise Schack Elholm on Tanskan uusi pohjoismaisen yhteistyön ministeri. Hän odottaa työtä innolla ja pitää sitä tärkeänä monesta syystä:   

– On tärkeää keskittyä vahvasti yhteiseen visioomme, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Jatkuva ponnistelumme maiden välisten rajaesteiden poistamiseksi on työssä keskeistä. On varmistettava, että Pohjoismaiden kansalaiset voivat työskennellä ja opiskella vapaasti kaikkialla Pohjolassa. Yhteiset pohjoismaiset koulutus- ja työmarkkinat luovat kasvua ja kehitystä ja vahvistavat alueen kansainvälistä kilpailukykyä. Odotan myös tiivistä yhteistyötä Grönlannin ja Färsaarten kollegoideni kanssa näissä asioissa Pohjoismaiden ministerineuvostossa, Louise Schack Elholm sanoo.  

On tärkeää keskittyä vahvasti yhteiseen visioomme, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue

Louise Schack Elholm, Tanskan pohjoismainen yhteistyöministeri

Miksi pohjoismainen yhteistyö on tärkeää? 

Yhteistyöministerin mukaan pohjoismainen yhteistyö on tärkeää monestakin syystä – etenkin nykyisessä turvallisuustilanteessa sekä koko maailman yllättäneen pandemian jälkimainingeissa. Louise Schack Elholm jatkaa:  

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyy kaikkialla ja on muuttanut turvallisuustilannettamme. Tiivis pohjoismainen yhteistyö on tässä tilanteessa erittäin tärkeää. Pandemia loi tarpeen lisätä pohjoismaista kriisinhallintayhteistyötä, ja yhteistyöhön on nyt panostettava sinnikkäästi, kun Euroopassa käydään sotaa.

Pohjola – voimatekijä rauhan puolesta

Pohjoismaat ovat astumassa uuteen vuoteen, minkä myötä käynnistyy myös Islannin luotsaama uusi puheenjohtajakausi. 

– Odotan innolla yhteistyötä puheenjohtajamaan Islannin kanssa, ja olen lukenut mielenkiinnolla Islannin puheenjohtajakauden ohjelman "Pohjola – voimatekijä rauhan puolesta”. Olen täysin samaa mieltä siitä, että rauha on edellytys yhteispohjoismaisten arvojen ja hyvinvoinnin säilymiselle, ja odotankin jo osallistumista puheenjohtajakauden kansainväliseen rauhankonferenssiin Reykjavikissa, Louise Schack Elholm sanoo. 

 

Rauha on edellytys yhteispohjoismaisten arvojen ja hyvinvoinnin säilymiselle

Louise Schack Elholm, Tanskan pohjoismainen yhteistyöministeri

Pohjoismaista yhteistyötä hyödyttäviä puheenjohtajuuksia 

Louise Schack Elholm on Venstre-liberaalipuolueen jäsen. Puolueessa hän on muun muassa toiminut puheenjohtajana monilla aihealueilla, jotka ovat keskeisiä myös Pohjoismaiden välisessä yhteistyössä. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsi- ja perheasiat, tasa-arvo, peruskoulu, verotus ja asuminen. Pohjoismaisen yhteistyöministerin salkku siirtyy Louise Schack Elholmille Tanskan yhteistyöministerinä häntä ennen toimineelta Flemming Møller Mortensenilta.