Tanskan Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja tapasi pohjoismaiset yhteistyöministerit

10.09.20 | Uutinen
De nordiska samarbetsministrarna sammanträdde per videolänk
Valokuvaaja
Morten Skovgaard Hansen
Tanskan Valtiontalouden tarkastusviraston (Rigsrevisionen) pääjohtaja Lone Strøm osallistui pohjoismaisten yhteistyöministerien kokoukseen 10. syyskuuta. Kutsun esitti Tanskan pohjoismainen yhteistyöministeri Mogens Jensen, ja syynä oli Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 tilinpäätöksen tarkastustyö. Tarkastusvirasto on ilmoittanut, että varsinkin tilinpäätöksen kokonaishankevelkaan liittyy niin paljon kirjanpidollisia puutteita, että virasto ei voi taata tilinpäätöksen antavan oikeat ja riittävät tiedot Pohjoismaiden ministerineuvoston taloudesta. Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston vuoden 2019 tilinpäätökset aiotaan sen sijaan hyväksyä.

– Pohjoismaiden hallituksilta saatuja varoja on luonnollisesti hoidettava mahdollisimman hyvin, sanoo kokousta johtanut Tanskan yhteistyöministeri Mogens Jensen.

– Yhteistyöministerit asettivat kokouksessa ministerineuvoston sihteeristölle konkreettisia määräaikoja, ja edellytämme pääsihteerin ottavan vastuun niiden noudattamisesta. Päätimme myös asettaa määräaikaisen ulkopuolisen talouspäällikön, jonka johdolla on tarkoitus varmistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen oikeellisuus. Sihteeristön on niin ikään lisättävä taloushallinnon henkilöstöresursseja, koska sen arvioidaan olevan täysin välttämätöntä, hän painottaa.

Ministerineuvoston sihteeristö keskittyy tarkastusviraston kanssa käydyn keskustelun jälkeen saamaan uuden järjestelmän kaikki toiminnallisuudet käyttöön, varmistamaan taloudellisten prosessien laadun ja käymään läpi Pohjoismaiden ministerineuvoston koko hankevelan. Tavoitteena on esitellä viimeistään helmikuun puolivälissä kattava ja oikeellinen tilinpäätös toimintavuodesta 2020.

– Otamme tämän tietysti hyvin vakavasti, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki. – Samalla haluan todeta Valtiontalouden tarkastusviraston painottaneen keskusteluissamme, että virastolla ei ole minkäänlaisia epäilyjä rikkomuksista tai varojen väärinkäytöstä. 

Tanskan Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt aiemmin huomautuksen Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2018 tilinpäätöksestä. Mahdollisten rikkomusten paljastamiseksi ministerineuvostossa tehtiin ennen uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönottoa sisäinen tarkastus, joka kattoi 13 000 tositetta ajanjaksolta tammikuu 2018–huhtikuu 2019. Tarkastuksen mukaan kaikki oli hoidettu asianmukaisesti eikä aihetta väärinkäytösepäilyihin ollut.